גרונטולוגיה מעשית | כרך ב | דנה פרילוצקי ומירי כהן

פרק 91 הכנה לזיקנה ואיכות חיים בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית 1 חפציבה ליפשיץ-והב, מיכל שרייבר (דיבון) רקע תיאורטי פרק זה עוסק בתופעת הזיקנה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית ומתאר את תכנית "ההכנה לעתיד," שנועדה להכין אנשים עם מוגבלות שכלית לקראת הזיקנה ולהתמודדות עם השינויים במישור האישי והמשפחתי. תופעת הזיקנה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית: הגדרות ומאפיינים התקדמות המדע והרפואה, שהביאה להארכת תוחלת החיים באוכלוסייה הרגילה, נותנת אותותיה גם לגבי אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית. על אף שאין נתונים מדויקים על מספר המבוגרים והמזדקנים המוגבלים בשכלם, מסקר שערך האו"ם לפני מספר שנים (5002) עולה, כי בארצות המפותחות תוחלת החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית עשויה Lee, Rinato, Raykar להגיע לגיל 57-08 ומספר האנשים המגיעים לגיל זה גדל בהתמדה ( .) et al., 2011 ; Lennox, Ware, Bain et al., 2011 בישראל, ממאגר הנתונים של האגף לטיפול באדם המוגבל בשכלו במשרד הרווחה ) עולה, כי מתוך 312,6 דיירים עם מוגבלות שכלית, המתגוררים במסגרות Merrick, 2011( מוגנות של האגף (מוסדות, הוסטלים), %63.24 הם בגילאים 04 ומעלה, על פי החלוקה הבאה: גילאים 04-94 — %22; גילאים 05-95 — %11; 06 ומעלה — %6.4. העלייה 1 המחקר נתמך על ידי מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ואש"ל — האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==