גרונטולוגיה מעשית | כרך ב | דנה פרילוצקי ומירי כהן

פרק 51 סקירת חיים כאמצעי טיפול בזקנים שירלי אלון מבוא סקירת חיים היא הסיפור (נרטיב) אשר אדם מספר אודות חייו כמכלול. סיפור זה מכיל את ההיסטוריה האישית שלו, את זיכרונותיו, חלומותיו, אמונותיו ויחסיו עם אחרים. הסיפור משקף תהליכים אישיים, בין-אישיים וחברתיים, הבונים ומבנים את המשמעות האישית .) Clandinin & Connelly, והייחודית שהאדם מוצא למעשיו ולחייו (0002 על סמך סקירת ספרות נרחבת של המחקר בעשורים האחרונים, לצד ניסיון קליני בתחום העבודה עם אנשים בסוף החיים, מסתבר, כי סקירת חייו של אדם, בין אם באופן עצמאי, מונחה או ככלי טיפולי, עשויה לספק מענה יעיל ומשביע רצון לתהליכים ולהיבטים פסיכולוגיים רבים, העומדים בראש מעייניו של האדם בערוב ימיו. מוקד העניין בתופעת סקירת החיים חל במקביל להתחזקותו של אפיק טיפולי, הדוגל ). ולא Bruner, בניתוח הנרטיב האישי לשם הבנת עולמו הפנימי של האדם (למשל: 4002 בכדי, שכן תהליך סקירת חיים הוא ביטוי מובהק של עבודה — עצמית או טיפולית — באמצעות שימוש בנרטיב האישי של האדם. הנרטיב שהאדם מביא עימו כולל לא רק תוכן, עלילה ודמויות, כי אם רגשות, מחשבות וגם קשיים ומצוקות. בגישה הנרטיבית, עומד סיפורו של האדם במוקד הטיפול, לא כאמצעי, אלא כמטרה. בעת הטיפול הנפשי, המטפל והמטופל מנסים לאתר את המקור לאותו "ליקוי" בנרטיב אשר יצר את הקושי. לאחר איתור הליקוי, עיבודו והבנת השלכותיו השונות, מגיע שלב תיקון הנרטיב ושזירתו מחדש לסיפור החיים, באופן שישתלב עם סיפורו המקורי האותנטי של האדם, מבלי שייתפס כנטע זר. עד לפני כ-05 שנה הסברה הייתה, כי עיסוק מתמשך בהעלאת זיכרונות מחייו של האדם הזקן מסמנת תהליך של סניליות. השינוי בתפיסה זו חל בעקבות טענתו של רוברט באטלר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==