הזקן והמשפחה | סוגיות מרכזיות ביחסים רב דוריים | יצחק בריק ואריאלה לבנשטיין

רשימת הכותבים לספר 7
פתח דבר 9
מבוא 11
חלק ראשון: הזקן והמשפחה בראיית מקרו ובראייה בינלאומית 15
עיצוב הזיקה שבין המשפחה לבין המדינה: המדיניות החברתית בישראל | יצחק בריק וישראל (איסי) דורון 17
הטיפול בזקן - מהו האיזון הרצוי בין המשפחה לבין המדינה? | אריאלה לבנשטיין ורות כץ 40
יחסים בין-דוריים וזיקנה בעידן המודרני: השוואות בין-מדינתיות | רות כץ, אריאלה לבנשטיין ויצחק בריק 53
חלק שני: ההיבט הרב-דורי 73
שינוי במעמד הזקן בחברה הערבית | פייסל עזאיזה וטל קרויטורו 75
"דור הסנדוויץ'" - כפל תפקידים, הקונפליקט הבין-דורי והשפעתו על היחסים במשפחה המבוגרת | שירה הנטמן 90
סבאות כיום | עדנה כצנלסון ועמירם רביב 110
חלק שלישי: סוגיות ייחודיות 127
ניצולי השואה ומשפחותיהם | דב שמוטקין, עמית שרירא ויובל פלגי 129
השלכות המחקר על דמנציה על בני משפחה מטפלים | יסכה כהן-מנספילד 146
התעללות והזנחה של הזקן בקרב משפחתו | טובה בנד-וינטרשטיין, אריאלה לבנשטיין וצבי אייזיקוביץ 175
חלק רביעי: המערכת הטיפולית הפורמלית 193
הרופא, המטופל הקשיש והמשפחה | צבי דוולצקי וא. מרק קלרפילד 195
הזקן, העובד הזר והמשפחה | אסתר יקוביץ 207

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==