אנשי הלימבו | חיים חזן

סי דו ר הזמן מחדש | 97 בתו היחידה ועקר חדר לדירת מבודדת, המספקת כל את צרכיו, ואשר הוא בה מתגורר בגפו. בהתנתקות מוחלטת מן זו העבר הרציפות היחידה הייתה נוכחותו במועדונים. סקירת של חייהם משתתפים היא הרבה מעבר לחשבון נפש פסיכולוגי , ( Butler זוהי ): 4691 חזרה חברתית על מן חוויות העבר, עיבודן והתאמתן למציאות של הם המרכז. עושים שימוש בשלוש טכניקות של שונות - ביטול מחיקה, התכחשות ויצירת הם שוויון. מבטלים אותם האלמנטים בחייהם הסותרים או מפריעים את של בנייתם יחסים בין חדשים המשתתפים. כך נמחקים חוסר שוויון והבדלים. הם מתכחשים גם ליחסים המשפחתיים - בעיקר ליחסים עם הילדים, אך עוצמת ההתכחשות עצמה על מעידה המתחים ועל הרגשות העמוקים אלה שיחסים עדיין מעוררים אצלם. לעומת אלה, החוט המשותף המקשר בין ההפגנות הפוליטיות של האיסט אנד, השירות הצבאי, החיים בזמן המלחמה, בתי־החולים והמועדונים החברתיים קושר אותם למציאות החברתית שנוצרה במרכז. זה עניין יידון מאוחר יותר, אולם ראוי כאן לעמוד מן חלק על בקצרה המאפיינים המכריעים של חוויות אלה. כולן תקופות שבהן היו החיים לכאורה סטטיים, וחוויות היו לא אלה שלבים בקריירה האישית. מעל לכול, השתתפו בהן להן שיש קבוצות ערכים מסוימים אינם אשר משותפים לגורמים חיצוניים להן. התייחסויות לארצות מוצא, לחופשות בארצות או אחרות למקומות זרים באופן היו כללי נדירות! החריג היה התמידי ישראל. הם על דיברו ביקורים בישראל, על שירות בצבא על שם, הבריטי ילדים ועל שם החיים התנדבות למטרות ציוניות. הם זיקה רק לא ביטאו של רגש גם אלא השתייכות לשם. לעתים היו הם מאוד ביקורתיים כלפי מדיניות ישראלית או מסוימת היבטים כלשהם של בה, החיים אולם תחושתם הבסיסית הייתה של תחושה נאמנות ושל פטריוטיזם. הם בכך הכירו שסיכוייהם לנסוע לישראל, אפילו לביקור, זעומים. משתתף אחד לא ״הם העיר: לא והם רוצים צריכים אנשים כמונו, זקנים ומוגבלים״. אולם התחושה השלטת הייתה ש״ישראל 1 שלהם״, כמציאות בלתי מושגת ובלתי אמתית, היא המציאות החלופית היחידה לזו שסיפק המרכז. כל האפשרויות האחרות נדחו בעיקשות ובהחלטיות. מציאויות חלופיות של קיומן - חלופות חלקן מייסרות בפיתוין, חלקן מאיימות - מצריך מאמץ עיקש, איךסופי, את לערער תקפותן, לשרש מן אותן ההכרה. ישנם שני של סוגים חלופות יחס 1 דומה לישראל מצאה , 8791 ( מיירהוף MyerhofT ) במחקרה על זקנים יהודים יום במרכז בדרום קליפורניה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==