אנשי הלימבו | חיים חזן

דבר פתח הזקנים היהודים את שאכלסו היום מרכז לקשישים בלונדון הם גיבורי ספרו המרתק של חזן, חיים פרופ׳ ״אנשי הלימבו״. אך יש זה לספר ״גיבור״ נוסף, מופשט וחמקמק: הזמן. בשיטתיות מחקרית מוקפדת ודייקנית ובכתיבה רבת יוצר רבדים, עבורנו המחבר־החוקר קווי את שלב אחר שלב של המתאר עולם של הזמן הזקנים. אנו תחילה על למדים הזמן שקדם של לבואם הזקנים היום למרכז לקשישים. אנו כך אחר עם חודרים הזקנים הם שבו למרכז שוהים, ״מפלט מבודד המופרש מן העולם שבחוץ״ של כלשונו המחבר, אנו ושם קוראים הם כיצר מתייחסים אל העבר הפרטי ומה שלהם יחסם אל העתיד להם המחכה במסגרת הם שבה נמצאים, מסגרת שממד הזמן בה ממלא תפקיד מכריע. חזן, חיים פרופ׳ מדען וחוקר, מבכירי האנתרופולוגים והסוציולוגים ^ ב א התוודע אל נושא הזקנה כששהה היום במרכז לקשישים בלונדון לצורך מחקרו, וכיום הוא עומד בראש ״מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה״ באוניברסיטת תל־ פרי אביב. הוא זה מחקר ״אנשי הלימבו״, ספר מעמיק ומחכים, לא נעדר אופטימיות לא גם אך חוסך מהקורא הפן אל מבט העגום בחייהם של הזקנים וביחסה של החברה אליהם. אגב, היום מרכז בלונדון ערך שבו את חזן פרופ׳ זר אינו מחקרו לאנשי רבים מקצוע מתחום הזקנה בישראל, את לי שיש הזכות להימנות עמהם, אשר בו ביקרו ושאבו רב, ידע ממנו יזמות ורעיונות שסייעו בידיהם בהמשך דרכם המקצועית. אשל, לה שהציבה כמטרה, במסגרת ההוצאה לאור שלה, להרחיב ולהפיץ את הידע וההבנה של על הזקנה היבטיה השונים, גאה להוסיף למדף הספרים בעברית למי נגיש היה לא כה שעד ספר שאינם קוראים אנגלית. ״אנשי הלימבו״ ספר הוא יסוד להבנה מעמיקה יותר של תהליך ההזדקנות ולהיכרות עם התאוריה והפרקטיקה של ושל הזקנה של עולמם הזקנים. שזה הגם מובן מן מאליו, הראוי להדגיש, במיוחד בפני הקוראים שיתוודעו לספר זה לראשונה, כי המחקר את שהניב הספר נערך בלונדון בסוף שנות השבעים של המאה העשרים, לא אולם איבד מאומה מחשיבותו, מחיוניותו ומהרלוונטיות שלו. בשנים חלה מאז שחלפו התקדמות עצומה בפיתוח, בתכנון וביצירת מסגרות 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==