אנשי הלימבו | חיים חזן

המסגרת הדרכים בהן אנשים במרכז מתעמתים מצב עם הלימבו נובעות מטיבו של הבסיסי טרם מצבם הכניסה ומן למרכז הזירה החברתית שיוצר המרכז. המרכז כתופעה סוציולוגית יציר הוא כלאיים, שדמותו נקבעת לפי התנהגותם של המשתתפים ולפי של צירוף נסיבות סביבתיות, ובהן: התפיסה הרווחת לגבי העבודה הסוציאלית ולגבי לקוחותיה הנמצאים עת באותה במרכז: היחסים בתוך הצוות: המשאבים וההזדמנויות הפתוחים בפני המשתתפים: והיחס בין המרכז לבין העולם כל לו. שמחוצה ההיבטים האלה רלוונטיים לניהול היום־יומי של המרכז. פרופיל של מהיר אופן ההשתתפות, של המקום, של השירותים, של שגרת ושל המרכז ההיסטוריה את יגלו שלו הגורמים האחראים לתמורה שהוא - עובר זמני ממפלט לבודדים ולעניים, ללב פועם כל נעים שסביבו חייהם. המופז פניות למרכז מגיעות מערוצים רבים ומטופלות בידי עובדים סוציאליים חברי הצוות של מועצת הסעד היהודית הפועלים באזור מארלסדן. עם זאת, משתתפים רבים מגיעים למרכז ישירות: הם פשוט נכנסים למקום ומתערבים בין כל חבריו. ניסיון את לתאר הדרכים בהן מגיעים אנשים יהיה לא חדשים שלם מבלי לקחת בחשבון גורם את המקריות המעורב בכניסה למרכז. הנתונים על 1.2 שבטבלה הפניות למרכז נוגעים 092 ל־ רק משתתפים מתוך 053 כ־ הפוקדים מדי אותו סביר שבוע. להניח 06ה־ שיתר מגע קיימו מצומצם, אם עם בכלל, הצוות. הנם רובם לא חברים קבועים המבקרים פעם מדי במרכז או בפעם, זמן לפרקי קצרים מאוד, ומנצלים אותו כמקלט זמני, המספק ארוחות ותעסוקת פנאי. לא מספר של מבוטל משתתפים התוודעו למרכז הודות לזיקה קורמת למועצת הסעד היהודית. ברור שהבושה הכרוכה בקשר כלשהו עם אינה הארגון מהווה עבורם מכשלה בפני התקשרות עם המרכז. אולם 4.95 יתר בעבור האחוזים מבין המשתתפים, זה היה ניסיון חדש. 57

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==