אנשי הלימבו | חיים חזן

החיי ם במצב הלי מבו 73 ן שהאכילו ברווזים ואווזים. את כמה לי חסרה עכשיו כשהלכת עוד כמה יכולים חיי להימשך 6כך? הבדידות, שלא במפתיע, נחשבת גיל של לחולי הזקנה, ואכן כך רק לא הדבר מחמת תדירותן הגבוהה של הפטירות בקרב הקשישים, סבך בשל גם אלא הגורמים המאפיינים גיל את הזקנה ושאין כי ספק יחריפו את הבדידות. הפרישה לגמלאות, הבריאות הלקויה, החברה את הדוחה הקשיש, המשפחה המנכרת אותו והקהילה שאינה כולם תומכת, ממלאים תפקיד בהדגשת חוסר בין האיזון אדם של עולמו המלא בדברים ובאנשים רלוונטיים ובעלי משמעות לבין היכולת על לשמור יחסים בני של קיימא, קשרי גומלין עם אותו עולם. בלתי אפשרי את לאמוד את או מידתו של חומרתו משהו שהוא מצב ביסודו נפשי. עם זאת, ישנו בסיס כדי מספק להבחין בכמה הבדלים, הן והן בדרגה במהות, בין גברים בודדים נשים לבין בודדות: הגברים בדרך־כלל דעתנים ומרירים כשהם נותנים ביטוי להשפעה ההרסנית של אבדן שחוו לאחרונה בחייהם, בעוד שהנשים מבטאות את הפנייה לעזרה בנימה כנועה יותר, פחות קולנית. לכך הסיבה נעוצה ביחסים בין השונים שליטה למשמעות ניתן שבהם לאפיין גברים ונשים. הפרישה לגמלאות, כשמתלווה מות אליה רעיה, מהווה פגיעה חזקה בשדה המשמעות של גבר. אישה, לעומת זאת, נתקלת ורק אך בפרישה לגמלאות והוויתור ההדרגתי על תפקידה המשמעותי אינו בית כעקרת נקשר ישיר במתאם עם היעדר היא בעלה. יכולה עדיין קשר על לשמור עם מספק סביבתה הרלוונטית מבלי להיכנע למציאות האנומית שגבר עשוי להיתקל בה. אפשר לומר שהתמה העיקרית שעליה מושתתת תסמונת ״ההתמודדות״, עניינה בהתמקדות אינטנסיבית בניהול ליום מיום החיים חסר עבר לנוכח תועלת ועתיד חסר ודאות. בני־אדם מכוונים את מחדש לוחות הזמנים שלהם באופן השולל עריכת תכניות לטווח או ארוך הסתמכות על ניסיון העבר. חוסר התועלת וחוסר הרלוונטיות לכאורה של ושל העבר רק אינם העתיד תוצר של לוואי קשיים אישיים, של גם אלא היתקלות בעמדות שיש לאנשים לגבי מעמדו והגדרתו של הקשיש בחברה. השקפות אלה מעין מחזקות את התחושה הגוברת על - הכול תחושת ההיצמדות להווה. קץ המעורבות מצב על ניתן הלימבו להסתכל משתי זוויות שונות המשלימות זו. את זו נקודת מבט מי של זו היא אחת שחווים - אותו במקרה דנן, הקשישים, והשנייה זו היא 6 מתוך On Retirement - A Lament מאת A.I. Ling . פורסם 2 ־ News and Views , של המגזין מרכז מאי היום, .81 ׳עמ , 3791

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==