אנשי הלימבו | חיים חזן

28 | אנשי הלימבו ביקורי של תמיכה עובדים סוציאליים ועוד, ולאנשים הזקוקים קשה די לכך לעמוד בפני הפיתוי. מה להם שגורם להכריע או לכאן הוא לכאן של צירוף ארבעה משתנים: מידת מעורבותה של המשפחה, היכולת להתמודד עם הבריאות המידרדרת ועם הבדידות הגוברת, הלך הרוח וההשקפה הכללית על וכן החיים של קיומן חלופות. התמודדות המפגש הראשק עם העוסקים במקצועות הסיוע מתרחש בדרך־כלל רקע על קהילה מפוררת ומשפחה מפורקת. על האדם מתרגשת ההכרה עוד יכול הוא שאין להתמודד חייו עם שהם כמות ועליו לבקש עזרה מסוג כלשהו. מגיע הוא שבה הנקודה להכרה אינה זו בשום אופן אחידה וברוב המקרים היא שלב מציינת בתהליך ארוך והפכפך של הידרדרות. עקב הבדלים ביכולת היחסית של אנשים שונים לעמוד של בלחץ תנאי חייהם ההולכים ורעים, אין למעשה משמעות להבחנה בין חדה של תסמונת ״התמודדות״ של מצב לבין ״כניעה״. עם זאת, מתחים והיעדר הם איזון של מעיקרו התהליך כדי בהם יש ולכן כולו על אור מעט לשפוך מאפייני טרם מצבם כניסתם למרכז. נקודת מוצא תקפה תוכל להיות דעותיהם מהם אשר אלה של מבקשים בדרך־כלל עזרה. שלא כמעט קורה שבהערכה של עובדים סוציאליים את הלקוחות ייעדרו ״לא כמו הערות מסוגל להתמודד״ ו״בריאות ירודה״. ללא אחת הערה חברתה נראית בדרך־כלל כחריגה. כך אפוא מתוארת אחת בדוח הלקוחות החיה חדר בדירת והפונה בבקשה טוב דיור לקבל יותר: ״נוטה להיאנח ומעמידה פני אישה חולה מאוד, אף־על־פי שהיא עצמאית״; ואכן, מעט רק לקוחות הסובלים מבריאות לקויה יוצרים את שהם הרושם מסוגלים לטפל בעצמם כראוי. זקנה בגיל חולי שונה במובנים אחדים מרוב המחלות הפוגעות בצעירים. רוב המחלות הן כרוניות והפרוגנוזה שלהן עגומה למדי, ושלא בחוליים שהם אחרים, זמניים, שהן סביר יפגמו בחסינות הקשיש בשארית נוסף רווח מצב חייו. הוא העובדה שקשישים נפגעים בדרך־כלל מכמה מחלות, ואם אחת בבת אם בזו זו אחר בסמיכות רבה. קשה די כך משום להצביע על מחלה מסוימת כדי להגדיר את הקשיים האופייניים הכרוכים בה ולחזות את ואת העתיד סיכויי ההחלמה ממנה. ״סובל מתעוקה, בקע סרעפתי ובעיות בכליות״. מ׳ ״גב׳ עברה שני של כריתה שדיה, רגליה נפוחות דם לחץ לה ויש מאוד גבוה. היא גם סובלת מקטרקט ולאחרונה התחרשה מעט״. ציטוטים אלה מתוך של דוחות עובדים סוציאליים נותנים מושג מצב על כללי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==