אנשי הלימבו | חיים חזן

חברת הלי מבו | 147 01 מקוה הקיצון האחר, כלומר מעורבות נלהבת על יתר המידה, מיוצג במקרהו בן, של שבפעם הראשונה שהגיע הכריז הוא שהמרכז ״מקום נפלא וידידותי״, המשתתפים הם ״אנשים נחמדים״, הארוחות ״מצוינות״ ושהוא היה יכול לא להיות מאושר יותר. המשתתפים בן את שהקיפו בו הביטו בתדהמה ובמבוכה וכמה מהם אפילו הורו באצבע לראשם, כרמז לחוסר ביטחונם ביציבותו המנטלית. מכאן ואילך לא נעשה כל ניסיון לתקשר אתו. הבחנות ביטול הבדלים שמקורותיהם חיצוניים, דיכוי שיגיונות וביטויי אישיות ייחודיים והתעקשות קוד על אינם שוויוני, מניבים בהכרח חברה ״שוויונית״. בתוך המרכז ישנן קטגוריות וקבוצות נבדלות. הקו שמותחים המשתתפים בין ״הכשירים בגופם״ לבין ״הנכים״ אינו מבוסס על באמת דירוג אובייקטיבי של כושר גופני. ליצירת ההבחנה חוברים שלושה ניגודים חופפים: בין (א) אנשים האוכלים בסבב של הראשון ארוחת הצהריים לבין אלה האוכלים ( בשני: p בין ״נוסעי ההסעות״ מי לבין שאינם זקוקים לשירות זה: בין ו־(ג) המשתתפים יומם את המבלים בסלון אלה לבין שלמטה הנמצאים באולם הקומה העליונה. כל קטגוריה כמה כוללת אנשים אולי שהיו בוחרים להצטרף לקבוצה השנייה. במיוחד, נוכחות בסבב של הראשון ארוחת הצהריים ולא היא בשני של עניין בחירה מי אצל שאינם זקוקים להסעה. בדומה לכך, מספר משתתפים הנטועים בכורסותיהם בסלון שבקומה התחתונה מסוגלים בהחלט לעשות את הדרך במעלה המדרגות אל כמה האולם. מ״נוסעי ההסעות״ שהם אף על מוגבלים מאוד, מצליחים לעלות במדרגות ולשבת למעלה, בין המשתתפים הכשירים - בגופם ובדרך־כלל אינם מסווגים במרכז כנכים. זה, באופן הבידול על מבוסם בחירת טריטוריות ומשאבים. עם הזדהות קטגוריה אחת צופנת בחובה של שלם מערך השלכות חברתיות על עם היחסים ועם הצוות משתתפים מן הקטגוריה השנייה. ההבדל הבולט ביותר ביחסים עם הוא הצוות מידת התלות הרבה המסמנת את הנכים בניגוד לאוטונומיה הגופנית היחסית ממנה נהנים הכשירים בגופם. הן ההסעות אולי הזירה העיקרית שבה מופגן של ידם קוצר הנכים להתנהל בעצמם, אולם הצורך לקבל עזרה בארוחות הצהריים, בתנועה במקום, בתקשורת עם משתתפים אחרים, וחשוב - מכול הצורך הבלתי פוסק בהתערבותם של העובדים הסוציאליים כדי להקל על המצב הבלתי נסבל ועל בבית התקשורת עם גורמים אחרים, עם בעיקר רשויות מקומיות, הם אלה כל בבחינת רמה גבוהה של מאוד תלות. הנוכחות והגמישות בהשתתפות היומית מווסתת ומנוטרת על־ידי הצוות, ומשום כך ארגון של הזמן הנכים יכול אינו כולו לנבוע מעקרונות מערכת הדאגה. בניגוד לכך, משתתפים כשירים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==