Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 54 Previous Page
Page Background

8

עו”ס מפנה, עובד עו”ס מלווה ומנחי קבוצות) וגם מקבלי הליווי

ראיונות. ניתוח הנתונים כלל

22

עצמם. בסך הכול נערכו

כמה שלבים, שמהותם היא מעבר דינמי מתהליכי פירוק של

תמלולי הראיונות לקטגוריות שונות, לעבר תהליכי הרכבה

מחודשת של תמות מרכזיות, המבנות את השלד התפיסתי

של ממצאי המחקר. להלן תוצג תמצית הסוגיות והתמות

המרכזיות שעלו מניתוח הראיונות - תחילה יוצגו הקטגוריות

המשותפות לכלל אוכלוסיית המחקר (רמת המקרו) ולאחר

מכן יוצגו היבטים ייחודיים לאוכלוסיות מסוימות (רמת המיקרו).

להלן תמצית הממצאים המרכזיים:

. מהות הליווי הרוחני

1

מתוך מגוון הקולות ונקודות המבט באשר למהות הליווי הרוחני,

בעבודת הליווי הרוחני.

החיבור

עלתה באופן הבולט ביותר איכות

(בין מקבל הליווי

חיבור תוך-אישי

חיבור זה נחווה כרב-ממדי:

חיבור בין-אישי

לעולמו הפנימי וכוחותיו, “פסק זמן” להתבוננות),

(המבוסס על איכויות של התכווננות, תמיכה ונוכחות מלאה ולא

(חיבור למשאבים רוחניים, המאפשר

חיבור ל”מעבר”

שיפוטית),

וחיבור למשמעות

נקודת מבט כוללנית, גבוהה ורחבה יותר)

(תפיסת עולם, אמונה והבניית משמעות). מהראיונות עולה,

כי חיבורים אלו נחוו על ידי מקבלי הליווי כמובילים למפגש

מחודש ואופטימי עם העצמי על רבדיו, לתחושת העצמה

אישית ולגילויי כוחות לצד שלווה פנימית וקבלת הקיים.

בכך ניתן לזהות את הליווי הרוחני כמקדם תהליכי ריפוי.

. ייחודיות הליווי הרוחני

2

מהראיונות עלו מספר מאפיינים בולטים הייחודיים לליווי

הרוחני: נוכחות מלאה; פניות לתהליך; קבלה והכלה ממקום

“נקי”; היעדר שיפוטיות וביקורתיות; קשר שיש בו פשטות

אנושית ואמפתיה; תקשורת “בגובה העיניים”; התאמה לאדם,

פתיחות וגמישות. הליווי נתפס כבעל תרומה כוללנית - ככזה

המביא אל המסגרת איכות שונה וכוללנית, שביכולתה להטעין

גם תפקידים אחרים במערכת באיכות חדשה. הנוכחות

וראיית האדם מתוך אמונה בכוחותיו, הן איכויות שהמנהלים

זיהו כתוספת העיקרית שהביא המלווה הרוחני למסגרתם.

י

. כלי הליווי הרוחנ

3

ברמה המעשית, ניכר כי המלווים הרוחניים עשו שימוש בכלים

מגוונים, כאשר הבסיס למפגש הוא הנוכחות ואיכות הקשב של

המלווה. בפתיחת הפגישה, הליווי מאופיין בשאלות פתוחות,

בתרגילי נשימה והתכווננות, בחיבור לגוף ולתחושות הפיזיות,

בדמיון מודרך והרפיה. בהמשך, נעשה שימוש בכלים מעודדי

תקשורת, כגון הליכה בצוותא, נגינה והאזנה למוזיקה, מגע,

טקסים ויצירת חיבור ללוח השנה העברי, לחגים ולשבתות,

שימוש בכלים טקסטואליים כספרות עיון ושירה, ספרות

דתית או תפילה. פעילויות אלו מהוות מצע לביטוי עצמי,

לשחרור רגשי, להשראה, לשיקוף ולתהליכי חיפוש אחר

משאבים נפשיים ורוחניים, אשר מקדמים רווחה רב-ממדית.

. תהליך השתלבותו של הליווי הרוחני

4

באופן כללי, לכל אורך תהליך ההערכה

כש”עיגול” פוגש “חץ”:

ניתן היה לזהות איכות המאפיינת את הליווי הרוחני והיא היותו

“עגול” - במובן של נוכחות וליווי גמישים, המחפשים אחר מהות

שאינה מדידה, תוך שמירה על תחושת חופש. זאת, לעומת

מערכות ותפיסות טיפול, המאופיינות באיכותשל “חץ”, הממוקד

בעשייה המבוססת על סדר יום ומטרות משנה הנגזרות ממנה.

מפגש מהויות שונות אלו הוא העומד בבסיס רבים מהאתגרים