התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

תוכן עניינים 5
מבוא 7
פרק 1: התעללות והזנחה של זקנים 11
פרק 2: עקרונות ההתערבות 31
פרק 3: דרכי ההתערבות 41
פרק 4: השירותים הקיימים לטיפול בזקן בקהילה 125
פרק 5: מודל "הצוות הרב מקצועי-הנייד" לבעיית אלימות, התעללות והזנחת זקנים 137
פרק 6: קשיים ודילמות 175
נספחים 193
נספח 1: השאלון המלא לבחינת רמת התפקוד (IADL) 195
נספח 2: מבחן תפקודי קצר (ADL) 196
נספח 3: Geriatric Depression Scale GDS 197
נספח 4: Mini-Mental State Exam 198
ביבליוגרפיה 202

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==