התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

נזבוא המגמות בחברה הישראלית דומות לאלה בעולם המערבי: כיום, ה- בני שיעור 65 ויותר כ- הוא 0 ד אחוזים מכלל האוכלוסייה, כשעיקר חל הגידול בקבוצת ה- בני 75 ויותר. ההזדקנות מלווה בהתערערות המצב הפיסי והמנטלי של גברים ונשים, עובדה המשפיעה על דינמיקת היחסים במשפחה, ומצריכה התארגנות מחודשת בני בקרב המשפחה כדי לסייע ולטפל בזקן. תלות, הזדקקות לעזרה והתגברות העומס הפיסי והרגשי של המטפל העיקרי, עלולים את לחשוף הזקנים למצבים של התעללות והזנחה. תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם הוכרה כבעיה חברתית בעלת ממדים ייחודיים, רק בסוף שנות השמונים של ה- המאה 20, עם התגברות המודעות לתופעת האלימות במשפחה. אף המחקר בתחום, כתחום מחקרי נפרד, רק התפתח לאחרונה. חוקרים ואנשי מקצוע בעולם המערבי מעריכים כי 6-4 אחוזים ה- בני מקרב 65 ויותר סבלו מההתעללות או בהם, הזנחתם. בנתוני הסקר הארצי להתעללות והזנחה בישראל נמצא, כי 18 אחוזים מכלל הזקנים נחשפו של יותר או אחד לסוג התעללות(איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין, 2005 .) כלומר: בממוצע, זקן כל כמעט חמישי במדינת ישראל סבל מהתופעה, וזהו ממצא לתת שיש בולט את עליו הדעת. ההתעללות פוגעת בשלומו הפיסי והנפשי של הזקן, באיכות חייו, ברווחתו ואף עלולה את לסכן חייו. במקרים רבים, ההתעללות מתרחשת בן בידי משפחה, ובנסיבות שבהן הזקן תלוי במטפלו העיקרי. לפיכך, בעיה חברתית מדאיגה זו מחייבת התייחסות ממוקדת והיערכות השירותים השונים בה. לטיפול בשל היקפה של הרחב הבעיה, על מוטלת אנשי המקצוע האחריות לזיהוי, אבחון טיפול ומניעת ההתעללות. למרות הניסיון המעשי וההכרה של הגוברת אנשי המקצוע, טרם גובשו או הכללים ההנחיות המקצועיות, המתייחסות לרצף הטיפול בבעיה. זה ספר נכתב לתת כדי מענה לאנשי המקצוע המתמודדים עם את הבעיה. כתיבתו יזמו מטה תחום זיקנה במינהל השירותים החברתיים של עיריית תל-אביב-יפו, וחברי הצוות הרב-מקצועי-הנייד. מטה תחום זיקנה בעיריית תל-אביב־יפו בשיתוף נעמ״ת והמרכז לבריאות ע״ש הנפש בתל בריל אביב לפני פיתח, שנים מספר, מודל ייחודי להתערבות רב-מקצועית במצבי התעללות והזנחה של זקנים. הצוות הרב-מקצועי מייעץ לעובדים הסוציאליים, ומבצע הדרכה בכל בשטח הנוגע להפעלת התערבות במצבי התעללות בזקנים והזנחתם. תהליך העבודה לווה בתיעוד, המשגה וגיבוש הידע המצטבר לכלי עבודה יישומיים. זה ספר התעררות בזקנים: התערבות וסניער. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==