התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

Wolf, R., & Pillemer, K. (1984). Working with the abused elders: Assessment, advocacy and intervention. Massachussetts, Center Research inc., University of Massachusetts Medical Center. Wolf, R.S., & Pillemer, K. (2000). Elder abuse and case outcome. The Journal o f Applied Gerontology, 19(2!, 203-220. WHO. (2002). Missing Voices, Views o f Older Persons on Elder Abuse. Geneva: World Health Organization. Yesavage, J.A. & Rose, T.L. (1983). Development of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal o f Psychiatry Research, 17, 37-49. חוקים ותקנות התעררות בזסנ־ם: התערבות ומניעה 2D7 דין פסקי ע"פ 4596/98 (נד פ״ד מ״י, נ. פלונית 1) 145 . ע״פ 1752/2000 מ״י נ.נקאש, (נד פד״י 2) 72. חוק על ההגנה חוסים, תשכ״ו- 1966 . חוק החוזים(חלק כללי), תשל״ג- 1983 . חוק הירושה, התשכ״ה- 1965 . חוק המתנה, תשכ״ח- 1968 . חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס״א- 2001 . חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב- 1962 . חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א- 1991 חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס׳׳א- 2001 . חוק עשיית ולא עושר במשפט, תשל״ט- 1979 . חוק על הפיקוח מעונות, התשכ״ה- 1965 חוק העונשין, התשל״ז- 1977 . מס. תיקון 26 לחוק העונשין התש״ן- 1989 חוק שרותי הסעד, תשי״ח- 1958 .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==