להצמיח שינוי | מדריך לגינון קהילתי עם קשישים

פתח דבר 3
מבוא 7
זקנה והזדקנות 11
הקדמה 13
גינון קהילתי לאוכלוסייה המבוגרת 15
שער 1: תוכניות שפותחו במסגרת הפרוייקט 17
קורס "להצמיח שינוי" - הכשרה למובילי שינוי סביבתי בקהילה 19
צוות נט"ע - נאמני טבע עירוני 21
סיירת גינון 23
חממה קהילתית 25
שילוב קשישים ביום עבודה שבועי בגינה הקהילתית 29
חוג גינון לקשישים/קבוצה ירוקה 31
תכנית בנושא ציפורים 33
גינון טיפולי לקשישים המרותקים לביתם 35
שער 2: הגינה הקהילתית כפלטפורמה לפיתוח קהילתי ולקידום חיים בני-קיימא 37
מהי גינה קהילתית? 39
למה גינה קהילתית? 41
איך מקימים גינה קהילתית? 43
עבודה קהילתית בגינה קהילתית 49
הרכז בגינה קהילתית 53
תכנון גינה קהילתית 57
בניית יום עבודה 61
שער 3: תכנים בגינון טיפולי לפעילויות פרטניות וקבוצתיות עם קשישים 63
בין זקנה לצמיחה - מבוא לפעילות גננית פרטנית וקבוצתית 65
מערכי פעילות - גינון עם קשישים 67
נספח - טבלת תכנית שנתית לגינה קהילתית - תכנון לפי חודשי השנה 81
תכנית הקורס לגינון קהילתי - "להצמיח שינוי", 2010 83
הארגונים השותפים בפרוייקט "שילוב קשישים בגינות קהילתיות" 85

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==