להצמיח שינוי | מדריך לגינון קהילתי עם קשישים

>> 7 מבוא ד"ר אהוד (אודי) שפיגל הקדמה בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתרחבת וגדלה של התחדשות קהילות סביב תכנים סביבתיים-חברתיים ברחבי הארץ. קהילות מתהוות אלו מאפשרות מרחב ציבורי מחבר בין אוכלוסיות שונות בחברה, ובכלל זה בין האוכלוסייה המבוגרת לכלל הקהילה. תחזיות דמוגרפיות מצביעות על גידול חד בשיעור הזקנים בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט (קמחי ושרברמן 3102). ומספרם ושיעורם של הזקנים בחברה הולך וגדל. קשישים פעילים הם בעלי מרץ, יכולות גבוהות, ניסיון חיים, ידע וערכים משמעותיים לפעילותם בגינה הקהילתית. נוכחותם בגינה נדרשת מעצם היותם חלק ממחזור החיים שלנו, חלק ממחזור הדם הקהילתי וחלק ממחזור החיים בטבע. נוכחותם חיונית לנו, מעצם ייחודם ואיכותם ומעצם הרצון ליצור רקמה שמחברת בין אוכלוסיות שונות. באפשרותנו לחבור ליצירת מרחב ירוק בשממה האורבנית החשופה, לעצב מרחב שמאפשר לפעילים בו ליצור ולבטא את עצמם. רק אתם ניצור מגוון אמתי של תושבי השכונה, כזה שכולל חיבורים אנושיים חדשים שמשקפים את חיותה של קהילה אמתית ותוססת. האם נצליח לממש זאת אצלנו? האם נהיה שותפים לשינוי קטן כזה? שי ל ו ב קשישי ם ב ג י נ ו ת קה י לת י ו ת ב י ר ושל י ם חוברת זו נכתבה בעקבותתכנית לשילוב קשישים בגינותקהילתיותשפעלה בירושלים מ-7002 עד 1102. מטרת התכנית הייתה לעודד שילוב קשישים בגינות קהילתיות ובאתרי טבע קהילתיים בעיר. את הפרויקט יזמו והובילו במשותף עיריית ירושלים, ג'וינט ישראל-אשל, הקרן לירושלים, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע. לקחו בו חלק: החברה הירושלמית למִנהלים קהילתיים, משרד החקלאות, מכון 1 ירושלים לחקר ישראל ועמותת "עידן". במסגרת הפרויקט נוצרו פעילויות קהילתיות מגוונות משותפות לזקנים ולאוכלוסיות אחרות, לצד פעילויות שנועדו במיוחד לקשישים. הפרויקט העשיר את העשייה הירוקה והרחיב את ההתנדבות הפעילה של קשישים בעשייה ירוקה. הפרויקט חיזק שיתופי פעולה בין הארגונים השותפים בגינות הקהילתיות בעיר. הנתונים המובאים בחוברת זו מבוססים בעיקר על מחקר הערכה שנערך על ידי ד"ר מאיה חושן, שירי ברנשטיין ומיכל קורח ממכון ירושלים לחקר ישראל (ראה: חושן וליווה את הפרויקט במהלך שלש שנים וחצי. 2 וברנשטיין, 0102) 1 לרשימת כלל המשתתפים בפרויקט, ראו עמ' 66. 2 את כלל המחקר ניתן לקרוא באתר האינטרנט של "מכון ירושלים לחקר ישראל".

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==