Table of Contents Table of Contents
Next Page  37 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 37 / 48 Previous Page
Page Background

>>

37

. הגדרת

1

התפקיד

תיאור התפקיד לאחר הקידום

מטפלת יזמית: “מטפלת שהשתלמה בתחום מומחיות ייחודי, כגון

תנועה, מוסיקה, שעת סיפור וכדומה, המאפשר הפעלת חוג בתשלום

במעון שלה או במעונות אחרים ואף במוסדות חינוך נוספים”.

דוגמאות נוספות:

•“העובד עובר הכשרת מדריכים ומעביר הדרכות לעובדים בארגון

בתחום התמחותו אחת לתקופה”.

•“העובד חונך ומסייע בקליטת עובדים חדשים בשלושת החודשים

הראשונים לעבודתם בארגון”.

•“העובד מוביל פרויקט או תחום רוחב בארגון לאחר קבלת הכשרה

או ליווי בנושא”.

•“העובד מתקן ציוד מקצועי מתקדם לאחר שעבר הכשרה והוסמך

לתפקיד”.

לעתים קרובות, הגדרת התפקיד כוללת הרחבה של תחומי האחריות

ותוספת מטלות מעבר לתפקיד הנוכחי. על כן חשוב לוודא, כי ישנה

התייחסות נאותה לנושא התגמול (כמפורט לעיל).

. צומת

2

החלטה

הגדרת תנאי הסף ההכרחיים לשם השתלבות במסלול

כגון: ותק, כישורים ויכולות, הכשרה מינימלית, מעבר ועדת קבלה, מבחן

או ריאיון. בכל מסלול ניתן להגדיר תנאי סף שונים. חשוב לבחון כל

מקרה לגופו ולהימנע מקביעת תנאי סף שאין בהם צורך.

לדוגמה: כדי להשתלב במסלול היזמות בוויצו, המטפלות נדרשו לוותק

של שנה לפחות במערכת. המטפלת צריכה להיות בעלות כישורים

וניסיון, כמו: זיקה לתחום, יכולת הדרכה, ניסיון ויכולת בהפעלת ילדים,

יוזמה וכריזמה, יכולת שיווקית. בנוסף לכך, המטפלת התבקשה לקבל

המלצה מהמנהלת שלה על התאמתה למסלול (עם זאת, לעתים קיימת

גמישות בדרישה זו עוד בשלב איתור המועמדים, כדי להגיע למנעד

רחב יותר של מועמדים איכותיים, המחפשים גיוון ואתגר).