הזדקנות וזיקנה בישראל | ארנולד רוזין

תוכן העניינים IX
פתח דבר מאת יצחק בריק XVII
הקדמה מאת ארנולד רוזין XIX
שער ראשון: הזיקנה ביהדות 1
משה קורץ: הזיקנה במורשת היהדות 3
שער שני: התפתחות השירותים והמחקר 15
חוה גולנדר ויצחק בריק : התפתחות השירותים לזקנים בישראל מבט היסטורי 17
אריאלה לבנשטיין : התפתחות המחקר, החינוך וההכשרה בגרונטולוגיה חברתית 63
עמיאלה גלוברזון: תולדות המחקר הביוגרונטולוגי בישראל 81
שער שלישי: הביולוגיה של ההזדקנות 105
עמיאלה גלוברזון: מבוא לביולוגיה של ההזדקנות 107
רות מיסקין: השפעת גנים והגבלת קלוריות על אריכות ימים 133
דוד גרשון: שיבושים בתחלופת חלבונים כתלות בגיל 163
יחזקאל ברנהולץ והילרי שמידע: מעורבות שומני ממברנות ביולוגיות וליפופרוטאינים בתהליכי הזדקנות 173
יעל זילברמן וחיים קפיטולניק: תחלופת תאים ותהליכי הזדקנות בעור 201
אלי כרמלי ואברהם רזניק : הזדקנות שריר השלד 227
ישראל בלומנפלד ואראלה ליבנה: הזדקנות השלד והמפרקים 237
פזית גולדשטיין, גל ריכטר־לוין ומנחם סגל: הזדקנות המוח 255
אריה בן יהודה: שינויים במערכת החיסונית בזקן וביטוייהם הקליניים 271
שער רביעי: דמוגרפיה ואפידמיולוגיה 287
ג׳ני ברודסקי ומיכאל דייויס : דמוגרפיה ואפידמיולוגיה של ההזדקנות ואוכלוסיית הזקנים 289
שער חמישי: פסיכולוגיה 343
דב שמוטקין: תאוריות פסיכולוגיות של הזדקנות 345
דניאל אלגום: ההזדקנות של החושים והשלכותיה התפקודיות 385
ניצה אייל : כוח הידיעה וחולשת הזיכרון - קוגניציה תיקנה 409
יעקב לומרנץ : בריאות נפשית וטיפול נפשי בתקופת הזיקנה 467
ניצן כהן ושרה כרמל: חרדת מוות של זקנים בישראל 531
רות מלקינסון ואליעזר ויצטום: מוות, אבל ואלמנות: לחיות עם אבדנים בגיל הזיקנה 555
שער שישי: אנתרופולוגיה 573
חיים חזן : אנתרופולוגיה של הזיקנה 575
שער שביעי: סוציולוגיה של הזיקנה: המשפחה והקהילה 615
אריאלה לבנשטיין: מושגים ותאוריות חברתיות של זיקנה 617
אריאלה לבנשטיין: יחסים בין-דוריים במסגרת המשפחה המזדקנת 629
הווארד ליטווין: הזקן והחברה בישראל: מערכות תמיכה חברתיות 641
אריאלה לבנשטיין: טיפול של בני משפחה בזקנים 661
אסתר יקוביץ : מדיניות הטיפול הממושך בזקנים בישראל 669
אסתר יקוביץ : מערכת השירותים הקהילתיים והמוסדיים לזקנים 685
אריאלה לבנשטיין: התעללות בזקנים מצד בני משפחה מטפלים 707
שער שמיני: כלכלה 715
ג׳ק חביב ויצחק שנור: השלכות כלכליות של ההזדקנות על החברה 717
ברוך רוזן ונטע בנטור: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נוסחת הקפיטציה, והקשישים 733
יהודית קינג: עבודה ופרישה בתקופת הזיקנה - ההיבט הכלכלי של אוכלוסיית הזקנים בישראל 745
ברנרה מורגנשטיין, מרים שמלצר ורמסיס גרא: המצב הכלכלי של הקשישים בישראל 759
שער תשיעי: בריאות וחולי 777
ארנולד רוזין : חיים בריאים בעת זיקנה 779
ארנולד רוזין: היבטים פתופיזיולוגיים של הזדקנות האדם 821
ארנולד רוזין ודוד כהן: הרפואה הגריאטרית 835
אליק יופה: פסיכיאטריה של הזיקנה 853
מרטה וינשטוק וחנה ביליג: טיפול תרופתי במחלות נפש אצל זקנים 877
שער עשירי: משפט ואתיקה 895
ישראל (איסי) דורון: זיקנה וצדק: היבטים משפטיים של הזיקנה בישראל 897
אברהם שטיינברג: דילמות אתיות בטיפול רפואי בזקן 941
קיצורים באנגלית 979

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==