הזדקנות וזיקנה בישראל | ארנולד רוזין

136 I רות מיסקין 2. מ ח ק ר י ם ב ק ו פ י ם כדי לברר זה עניין נערכים בשני מרכזים בארה״ב ניסויים בקופים מזה כעשר [ שנים 8, 47,44 .] חשוב לציין, שזאת תקופה קצרה מכדי את לאמוד ההשפעה על תוחלת החיים (בזני הקופים הנחקרים 40-20 שנה). לא הקופים זווגו, ולכן ההשפעה על כושר הרבייה אינה שלהם ידועה. עתה כבר אולם כי ברור, ההגבלה בקלוריות יצרה אצלם שינויים פיזיולוגיים דומים לאלו שנמצאו במכרסמים: שכיחות נמוכה של סוכרת, לב מחלות וסרטן, רמה נמוכה של סוכר, אינסולין ושומנים בדם, הורדת הרגישות לאינסולין ולחץ הדם. תוצאות אלה מציעות, כי הגבלת קלוריות בקופים מאטה שינויים פיזיולוגיים הקשורים לגיל. ההגבלה בקלוריות גם את הורידה טמפרטורת — הגוף תכונה שהיא אופיינית גם לחיות מעבדה אחרות שמזונן הופחת. בדומה גם לאלה, הקופים נמצאים במצב של מתמיד רעב, עקת אולם לא הרעב השפיעה על התנהגותם הגופנית והחברתית, ולא בהם עוררה תוקפנות. 3 . ה ג ב ל ת ק ל ו ר י ו ת : מ נ ג נ ו נ י ם מ שו ע רי ם ה מ ש פ י ע י ם על א ר י כ ו ת י מי ם המנגנונים שבאמצעותם הפחתת קלוריות את מאטה תהליכי ההזדקנות אינם ברורים : עדיין פענוח מנגנונים אלו יתרום באופן משמעותי להבנת תהליכי ההזדקנות. לכן, הפחתת קלוריות משמשת כיום שיטה ניסויית חשובה בחקר ההזדקנות. נעשים מאמצים את להבין השינויים החלים בחיות CR מבחינה פיזיולוגית, מטבולית, הורמונלית וביוכימית. השינויים נבדקו באורגניזם וכן השלם, ברמת הפעילות של התא היחיד, מתוך כוונה להבדיל בין מנגנונים המעורבים באופן משני ונסיבתי, לבין המנגנונים הראשוניים עצמם. הפחתת קלוריות את מאטה ההידרדרות שחלה בפעילויות עם רבות העלייה בגיל — כולל זיכרון ולמידה, תגובות מערכת החיסון, פעילויות של אנזימים והורמונים שונים, תיקון נזקים ^ DNA , קצב יצירת חלבונים ויכולת גנים של ביטוי מסוימים. ידוע לא עדיין אילו מבין השינויים שנמצאו בחיות אכן הללו תורמים לאריכות ימים, ולמי מהם ההשפעה המרבית. בהקשר זה כמה הועלו אפשרויות אינן שלמעשה סותרות [ זו את זו 16, 27, 28, 58,54 , 59 .] ★ נזקי הקטנת חמצון לחלבונים, שומנים ^ DNA . נזקים כאלה עם מתרבים הגיל: הם פחותים במידה ניכרת בחיות שגודלו בתנאים של הגבלת קלוריות וכיום הם נחשבים גורם עיקרי להאצת ההזדקנות. ★ רמה נמוכה של סוכר ואינסולין בדם, שמונעת הצטברות נזקי גליקוזילציה לחלבונים ושומנים. ★ ירידת טמפרטורת הגוף וירידה בצריכת החמצן, המעידות על ירידה בפעילות המטבולית.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==