פעילים ונהנים | המדריך

הצעירים של ההנאה המתבגרים והפנאי של בקשישים. אנו בפנאי כוללי ם פעילות חופשית מצורך להיות פרודוקטיבית פעילות שהאדם עצמו בוחר: קונצרטי ם, הרצאות חוגים, ספורט, גינון, יד, מלאכת כתיבה, וכדומה. בגיל הזקנה הפנאי הופך לעי סו ק עיקרי. פעילות חברתית מספקת אפשרות ליצירת קשר, הזדמנות להבעה עצמית, גירוי מנטלי מתאים תרגול פיזי. פעילות מעו דדת כישורי הסתגלות ומעוררת מוטיבציה. בפעילו ת קבוצתי ת האדם שותף בקהילה ויכול לבטא את דעותיו, השגותיו וכישוריו, להשפיע ולהשאיר חותם ולרכוש מעמד כיחיד. לדברי קיאלהופנר ( 1983 , Kieihofner ,) בהיעדר יצירתיות ופעילות מתקבלו ת פסיביות והתנתקות. מאידך, מעורבות חברתית והפעלה חברתית, מעו דדו ת התעניינות, על שומרות התמצאות, תורמות לחדוות עש״ה, על שומרות כישורים חברתיים מספקות הנאה, מונעות הידרדרות ומשפרות את איכות הח״ם. אוכלוסיית היעד והתאמת הפעילות התושבים הסיעודיים אינם מקשה אחת. מדובר באוכלוסייה הטרוגנית. ניתן להבחין בזקן הסיעודי הצלול, הזקן הסיעודי שאינו צלול, החולה הסיעודי המורכב. לכל קבוצה מאפיינים קוגניטיביים שונים הרמה הקוגניטיבית של הקבוצה משפיעה על סוגי הפעילויות המתאימים לה, ו בכל פעילות חשוב להתייחס לכל היכולות ולכל תחומי של העניין הזקן. לקבוצה ברמה קוגניטיבית נמוכה, עם קשיים בתחום ההבנה והתקשורת, מתאים לספק גירויים בסיסיים ותנועה. לפיכך, גרייה חושית: טעם ריח, שמיעה, ראייה, משולבת בכל הפעילויות המוצעות. לעיצו ב הסביבה: תאורה מתאימה, מוביילים, עצי צי ם ופרחים, אקווריום, מוזיקת נרות רקע, ריחניים ו אמצעי ם אחרים, יש בהקשר זה חשיבות מרובה כמקו ר לסי פוק גירוי וענ״ן. בתנועה ופעילות גופנית נשתמש במשחקי קליעה ותנועה, כדורי ם, חישוקים בלונים בועות סבון, חבלים וכדומה. מבחינה תפקודי ת מו מלץ לשמר כל את היכולות הקיימות ולשמור על עצמאו ת של בתחום טיפול עצמי: אכילה סירוק, משיחת אודם, קרם מריחת למטרה זו אפשר להשתמש בפעילו ת כגון בישול, גינון, קוסמטיקה ומוזיקה. אנשים זו ברמה מגיבים בחיקוי ותגובות אוטומטיות חוזרות ובדרך כלל עו בדי ם אתם בקבוצות. לאוכלוסייה סיעודי ת ברמה קוגניטיבית גבוהה יותר, מתאימה של הגישה Reality Orientation . זו גישה מעו דדת התמצאות בזמן, במקו ם בסיטואציה ו באדם ודוגלת בהתערבות שיטתית ועקבית: עיקרה שינון מידע בסיסי ומערכת פעילויות סדירה. לאוכלוסייה זו מתאים להשתתף בפעילו ת אינטלקטו אלי ת בסיסית: אקטואליה, חשבון, סיפור, חריזה, השלמת פתגמים .ה י 1 י ר ט ו בחירת הפעילות מצריכה תכנון ובראש וראשונה בחירת נושא מתאים. נושא יהיה כזה מתחום המוכר לקשי שי ם, יספק תוכן לפעילו ת ויאפשר שימוש באביזרי ם ובטכניקות הפעלה מגוונים את שיעודדו הקשישים להשתתף בפעילות: תנועה, Reality Orientation , פעילות חברתית, סיפורת, יצירה ופעולות יומיומיות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==