פעילים ונהנים | המדריך

הקדמה מאז הוצאת המהדורה הראשונה, חלו שינויים רבים במגמו ת המרכז הרפואי הגריאטרי בנתיה. נבנו מחלקו ת רפואיות כעילות: מחלקה פנימית, מחלקת מונשמים, מחלקה סיעו די ם מו רכבת ומחלקה לטי פול תומך. מחלקת השיקום הורחבה 63ל- מיטות וקיימות תוכניות הרחבה נוטפות. בבית יש החולים עדיין מחלקו ת בית המהוות לדייריהן בהתאם ליכולתם התפקודית ביניהן שתי מחלקו ת תשושים, מחלקו ת סיעודיות ומחלקת תשושי נפש. בשנים האחרונות, אוכלוסיית התושבים הסיעודיים במו סד גדלה והתעורר צורך להתאים את הפעילות ל מצ ב הקוגניטיבי והתפקודי של המטופלים. השאיפה הייתה להציע מגוון פעילויות מתאימות, תוך הדגשת פעילויות שאינן ורבליות. מדריכו ת התעסוקה במו סד, האחראיות להפעלת התושבים במטרה לשמר את יכולתם התפקודית ולהעשיר את איכות חייהם, נרתמו לפרויקט של מורכב פיתוח ובניית אמצעי ם ואביזרים להפעלה. הוחלט שהנושא של המרכזי יהיה התכנית כל . מזון מדריכת תעסוקה פיתחה תת-נושא זה: בתחום התכנים הותאמו לאוכלו סיי ת היעד באמצעו ת טכניקו ת שונות. נוצר מאגר נפלא של אביזרים שעמד לרשות כולו הצוות ובעיקר להנאתם של התושבים. מצאנו לנכון את לג ב ש החומר כדי לספר שגם צוותים של מו סדו ת אחרים יוכלו להשתמש ולהיעזר אנו בו. מקוות שהמדריך יסייע לאנשי המקצוע בעבו דתם ויתרום להעשרתם במתן רעיונות לפעולו ת נוספות ובעיקר בהפעלת הקשישים הסיעודיים להנאתם ולרווחתם. הצורך בפעילות התושב הסיעוד׳ מאופיין בירידה בתפקו דו במישור או אחד יותר, בשל בעיות גופניות נפשיות וחברתיות הגורמות לאי בו ד מיומנויות. ברטון כי טוען ירידה במשאבי ם אישיים מגבילה את פעילות הוא האדם, מתקשה להיות חיוני ונמצא של במצב תלות בסביבה, אף במילוי צרכי ם בסיסיי ם ביותר. תהליך ההזדקנות עצמו ועצם השהייה הממו שכת במו סד, גורמים לשינויים במצב הרוח, לחוסר הפנמת למידה חדשה, לפגיעה של בזיכרון אירועים עכשוויים ורחוקים. ה הו ספטליז צי ה/ ה אשפוז הממושך", מעו דדת חוסר יוזמה, איבוד עניין במיוחד בי חסים בין- איש״ם ואיבוד אינדיווידואליות < 1959 , Barton .) , 9691 ( רייכמן Richman ) קיים כי מצא חסך בין קשר חושי לבלבו ל אצל אוכלוסייה עם מבוגרת בעיות מנטליות, שלדבריו מביאי ם לירידה תפקודית. קיאלהופנר ( 1983 , Kieihofner ) טוען במו דל העיסוק האנושי כי שפיתח ברוב שעות הערנות האדם והוא עסו ק את מחלק מוקדי הפעילות האנושית לשנ״ם: עבודה ומשחק. לדידו, המשחק את כו לל הלמידה של

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==