פעילים ונהנים | המדריך

משל השועל והכרם הגיע אחד שועל לכרם שהיה מכל מגודר הוא עבריו. חיפש היטב ומצא פרצה קטנה. השועל ביקש להיכנס דרכה לא אך לכרם, הצליח. הפרצה צרה היתה מדי, מה צם עשה? שלושה ימים, עד רזה שנעשה ־ מאוד והצליח אל להיכנס דרך הכרם הפרצה. בתוך אכל הכרם ענבים עד רבים, ששבע והשמין. עתה ביקש השועל מן לצאת לא אך הכרם, הצליח דרך לעבור שמן היה כי הפרצה, מאוד, מה צם עשה? שלושה ימים, עד רזה שוב שנעשה וכחוש וכך הצליח מן לצאת הכרם. לאחר שיצא מץ השועל הכרם הפנה את אליו ראשו ואמר לו: ״כרם, ומה אתה טוב מה כרם, טעימים מה אך ! ענביך הנאה לי הייתה כשם ממך? שנכנסתי כך אלייך, יצאתי ממך.״ הנמשל: תפסת לא מרובה תפסת, 78

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==