פעילים ונהנים | המדריך

בישול סכניקה שמתאימה לאוכלוסייה סיעודית ברמות שונות. בי שול מספק גירוי רב-חוש׳, מזמן אפשרות להעלאת זיכרונות והתוצאה שלו הסופית מהנה. שר0מא בי שול תרגול ושימור כישורים יום, יום ח״ של לו יש מסרה מוגדרת בסביבה חברתית, בתנאים סבע״ם ואמיתיים . מבחינה קוגניטיבית, הוא בישול פעילות רב- שלבי ת שאפשר לקיימה שלב שלב, לאפשר יוזמה,תכנון, ארגון, רצף, ביקורת ושיקול דעת. יצירה סכניקה המאפשרת שימוש בחומרים מגוונים המעו דדי ם עניין. מבחינה רגשית, יצירה מאפשרת ביסו׳ אישי, מספקת הנאה ותוצר סופי מספק. ביצירה מתאפשר שימוש בכלי ם שונים ושמירה על כישורים מוטוריים ותפקוד. מבחינה קוגניטיבית, תהליך העשייה משמר שיטות עבודה הבנה ויישום של תהליך בחירה, יוזמה, תכנון, רצף ארגון, ביקורת ושיקול דעת. סיפורת טכניקה המשמרת כישורים אינטלקטו אליי ם ורגשיים המצריכים הקשבה, ריכוז, הבנת תוכן שימוש בכי שורים מילוליים, הזדמנות להיחשף לחוויה מעבר לחיי של השגרה המוסד. מבחינה חברתית סיפורת מאפשרת לשמר כישורים חברתיים כאמפטיה, סובלנו ת והקשבה לזולת ומסייעת לפיתוח דיון וביטוי תוך אישי כבוד ההדדי. חומרים ואביזרים בכל הפעילויות נעשה שימוש בחומרים ובאביזרים זמינים מן הסביבה הקרובה וכאלה שאינם מצריכי ם השקעה כספית גדולה. אפשר להשתמש בחומרים אחרים וליצור אביזרים דומים כיד הדמיון והניסיון המקצועי. השיטר. בעיצוב אביזר׳ ההפעלה כדאי לזכור: ❖ על הנושא שאנו מעוניניים להדגי ש להיות בולט וקליט, גם מבחינת וגם הצבע מבחינת הצורה. ❖ בשימוש בתמונות, על התמונות להיות ברורות וגדולות. ❖ האביזרים צריכי ם להיות אסתטיים, ■ מעורר סקרנות, גדולי ם מחומרים מגוונים ❖ בסיפורת, הסיפור צריך להיות קצר, מעורר תגובה ומובן. הערה מיוחדת לפעילו ת . בי שול מן בחלק הנושאים הבאנו מלא מתכון יותר או אחד באחרים הסתפקנו ברעיונות לדברי מאכל שאפשר להכין ממוצר הנושא. אפשר כמובן לשנות ולגוון רמת פ׳ על המשתתפים והאמצעים העומדים לרשות מנחה הפעילות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==