פעילים ונהנים | המדריך

זה מדריך מציג פעילויות רבות ומגוונות שנושאן הוא המרכזי מזון. המדריך מחולק לתת- נושאים ־ אבטיח, גבינה, מלח וכדומה ־ שכל אחד מהם מביא לביטוי טכניקו ת הפעלה מגוונות ומתאימות לרמתם המנטלית והתפקודית של הקשישים. ככלל, אפשר להשתמש בטכניקו ת או כולן אלה, חלקן, להצגת כל נושא שייבחר. טכניקות ההפעלה המוצגות במדריך יש לפתח ולמצו ת את הפעילות במגוון טכניקות כמפורט בהמשך. הטכניקות על דגם מהוות ניתן פיו לממש נושא לפעילו ת ולמצותו במגוון אפשרויות וברמות שונות. (הגירויים מופיעים כדי א-ב בסדר לשמור על מתכונת קבועה. אנו יודעות יש שלעתי ם צורך להציג דברי ם בסדר אחר). גירוי החושים של טכניקה מסירת מי דע מהסביבה ברמה בסיסי ת מתן ידי על גירוי - חוש׳ ראייה, שמיעה, טעם, ריח, תוך - מישוש אפשרות לזהות (בדיבור) ולהתאים (תמונות חפצים). פעילות מוטורית טכניקה הכוללת התנסות בתנועה עם חפצים הקשורים לנושא המוצג. הפעילות מלווה במוזיקה מתאימה, בכוונה לעו דד תנועה ספונטנית אוטומטית, במגוון מצבי ם, כלים ו אמצעי ם, במיני מום הוראות מילוליות מטרת הפעילות לספק הנעה, עי דו ד תנועה ושיפור מצב הרוח מו מלץ ל עו דד תנועות רחבות וגדולות גם בזרועות, וגם בגב גם ברגליים. יש לעו דד השתתפות גפה של עליונה אצל פגועה תושבים לאחר אירוע ידי על מוחי שימוש בשתי הידיים בו זמנית. צריך לב לשים לדיווחים ואי כאב על נוחות. פעילות איבסלקסואלית בסיסית טכניקה שמעו דדת פעולות חשיבה בסיסיות כחשבון פשוט (במשחקי קליעה, באולינג, רולטה), קריאה והבנה של הוראות בנות שלב אחד (משחקי י1מיל הוראות) וזיכרון של מי דע בסיסי (משחקי טריוויה, חריזה והשלמת פתגמים). פעילויות אלו מעו דדו ת היזכרות. זיכרון הוא כישור הנהנה מהתנסות וחוויה, גירוי באמצעו ת משחק יקטין יש שכחה. לאפשר ניחוש, תוך שימוש ברמזים. יש לעו דד זיכרון של אירועים בעבר הרחוק (טיולים, ארץ מולדת, ריחות וטעמים וכדו ) והחוויות הרגשיות שעולות מהם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==