זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

קשיים†בחשיפת†ההתעללות †התעללות†בזקנים†מתרחשת†בדרך†כלל†מאחורי†דלתיים ¨ בדומה†לשאר†סוגי†האלימות†במשפחה †מספר†גורמים†נמצאו†קשורים†לאי††חשיפת Æ †עובדה†המקשה†על†גילוי†התופעה†וחשיפתה ¨ סגורות Æ התופעה†והם†מובאים†להלן †עמדות†ונורמות†תרבותיות†וחברתיות Ʊ • עמדות†שליליות†כלפי†זיקנה†וזקנים†המשפיעות†על†מעמד†הזקן†בחברה • זקנים†חשופים†פחות†לעיני†הציבור • המשפחה†נתפסת†כמקום†מקודש†והתנהגות†הפרט†בתוך†משפחתו†היא†עניינו†הפרטי • †בחברה†או†בתרבות†מסוימת†בהן†הענישה†נתפסת ؆ התנהגויות†אלימות†כדרך†חיים†במשפחה Æ כאמצעי†חינוכי †חסמים†מבחינת†הקרבן Æ≤ • חוסר†מודעות†וחוסר†ידע†לגבי†זכויותיו • ¨ †תחושת†בגידה†ומעילה†באמון†הפוגע ¨ †תחושת†חוסר†אונים ¨ †אשמה ¨ †מבוכה ¨ רגשות†בושה תחושת†כשלון†בחינוך†הצאצא†הפוגע • †הימנעות†מגילוי†הפגיעה†על†מנת†שלא†להסב†נזק†לפוגע ¨ רצון†לגונן†על†בן†המשפחה†הפוגע • תלות†בפוגע • פחד†מפני††הפוגע • הרס ©† †או†חשש†כי†עם†הגילוי†יוחמר†המצב ¨ †כמו†נטישה ¨ פחד†מפני†תוצאות†ההתערבות †הוצאה †מהבית †לסידור †מוסדי ¨® †פגיעה †בסולידריות †המשפחתית ¨ המרקם †המשפחתי †††קשיי†תקשורת†ודיבור • †מחסומים†מבחינת†בני†המשפחה Æ≥ • †האמונה†כי†בעיות†משפחתיות†צריכות†להשאר†בתוך ¨ †בתוך†המשפחה ¢† סוד ¢ שמירת†ה †התנגדות†בני†המשפחה†להכיר†ולהודות†בהתרחשות†הפגיעה ¨ המשפחה • פחד†מפני†בן†המשפחה†האלים • †חוסר†ידע†לגבי†שירותים†קיימים ¨ †בידוד ¨ רשת†תמיכה†מצומצמת †חסמים†מבחינת†הפוגע Æ¥ • †בושה†ורגשי†אשם ¨ הכחשה • נטייה†למזער†את†האירוע • פחד†מעונש†צפוי • ® במצבים†של†ניצול†כלכלי ©† †כמו†מקום†דיור†או†משאבים†חומריים ¨ אובדן†רווחים †חסמים†מבחינת†אנשי†המקצוע Ƶ †††חוסר†מודעות†לתופעה • †††חוסר†ידע†בזיהוי†הסימנים • • אם ©† קושי†בקביעה†ובהגדרה†כי†אכן†התרחשה†התעללות†וחשש†מפני†מבוכה†מקצועית ® יתברר†כי†החשד†אינו†נכון • †הנזק†העלול†להיגרם†לקרבן†במקרה ¨ †למשל ¨ דילמות†אתיות†ומקצועיות†המתעוררות†בתהליך †נתק†של†בני†המשפחה†מהזקן ¨ †הסלמה†בפגיעה ¨ של†חשיפה • תחושת†חוסר†אונים†מקצועי†בשל†חוסר†מענים†ושירותים†בקהילה • †חשש†מפני†הפוגע π ן† זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==