זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

היקף†התופעה ¨ איזיקוביץ ©†≤∞∞µ† †פורסמו†בראשית ¨ ממצאי†הסקר†הארצי†הראשון†לבדיקת†היקף†התופעה Æ †זקנים†המתגוררים†בביתם ±∞¥µ† †במחקר†השתתפו Æ®≤∞∞µ†¨ לבנשטיין†ווינטרשטיין התעללות†פיסית ©† †מכלל†הזקנים†דיווחו†כי†היו†חשופים††לסוג†פגיעה†אחד†או†יותר ±∏Æ¥• †במהלך†השנה†שקדמה†לביצוע ® †הגבלת†חופש†וניצול†כלכלי ¨ †התעללות†מילולית ¨ ומינית הסקר ∫ †נמצא†כי ¨ בחלוקה†על†פי†סוגי†ההתעללות †נחשפו†לאלימות†פיסית†ומינית ≤• †דיווחו†על†התעללות†מילולית ∏Ʊ• †סבלו†מהגבלת†חופש ≤Æ∑• †נוצלו†כלכלית ∂Æ∂• †דיווחו†על†הזנחה ±∏Ʊ• ∫ †רוב†הפוגעים†הם ¨ על†פי†ממצאי†הסקר • †בני†זוג†או†צאצאים†בוגרים ≠† בני†משפחה†שהינם†מטפלים†עיקריים • †או†מבעיות†נפשיות ¨ †נכות ¨ סובלים†לעתים†מבעיות†בריאות ∫ †נמצא†כי ¨ בחלוקה†על†פי†סוג†ההתעללות†ומאפייני†הקרבה†של†הפוגע †סוג†הפגיעה ؆ סוג†הפוגע • אלימות†פיזית†ומינית בת†זוג Ø בן ±Æ∏• בן†משפחה ∞Æ∑• מטפל†אחר ∞Ʊ• התעללות†מילולית בת†זוג Ø בן ±¥Æ≤• בן†משפחה ¥Æ±• מטפל†אחר ±Æ∏• הגבלת†חופש בת†זוג Ø בן ≥Æ≥• בן†משפחה ∞Æ∑• מטפל†אחר ∞Ʊ• ניצול†כלכלי בת†זוג Ø בן ∞Ƶ• בן†משפחה ≥Æπ• מטפל†אחר ∞Æ¥• †זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל ן †∏

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==