זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

מניעת†התעללות†והזנחה†של†זקנים†עמדה†על†סדר†יומם†של†מטפלים†ואנשי†מקצוע†בתחום Æ †אך†היקף†התופעה†לא†היה†ידוע†וההתייחסות†אליה†הייתה†מהוססת ¨ הזיקנה†במשך†שנים †פגיעה†בחסרי ¨ העיסוק†בבעיה†החל†כבר†בשנות†התשעים†בעקבות†החקיקה†של†חוק†העונשין †וחוק†יסוד†כבוד†האדם†וחירותו†משנת ±ππ±≠ †החוק†למניעת†אלימות†במשפחה†מ ¨±π∏π≠ ישע†ב משרדית†לבחינת†הצרכים†בתחום ≠ †נקודת†המפנה†הגדולה†נוצרה†עם†הקמת†הוועדה†הבין Ʊππ≤ †בכלל†זה†ביצוע ¨ †שמסקנותיה†היוו†בסיס†לתכנית†עבודה†במישור†הלאומי ≤∞∞≤≠≤∞∞±† בשנים †פורסמו†ממצאי†הסקר†הארצי†על†התעללות ≤∞∞µ† †במהלך Æ סקר†ארצי†על†מימדי†התופעה †אשל†והמוסד†לביטוח†לאומי†וגילו ¨ והזנחה†של†זקנים†בישראל†שנערך†על†ידי†אוניברסיטת†חיפה †מכלל†הזקנים†דיווח†כי†נחשפו†לסוג†אחד†או†יותר†של†התעללות†בשנה†שקדמה ±∏Æ¥•† כי Æ לביצוע†הסקר ממצאי†הסקר†העלו†את†הנושא†לא†רק†לסדר†היום†המקצועי†אלא†לסדר†היום†הציבורי†בישראל והטילו†על†אנשי†המקצוע†את†החובה†והאחריות†לפתח†וליצור†כלים†להתמודד†עם†מימדי †הרפואה†ומטפלים†נוספים ¨ †הסיעוד ¨ †אנשי†מקצוע†מתחום†העבודה†הסוציאלית Æ התופעה†וגילוייה †לגבש†דרכי ¨ באוכלוסיית†הזקנים†נדרשו†למצוא†את†הדרכים†לאתר†ולזהות†מקרי†התעללות זיהוי ¢† †החוברת Æ †לקבוע†כללים†וליצור†מסגרות†התערבות†למניעה†ולצמצום†התופעה ¨ טיפול ר†שרה†אלון†נותנת†בידי†אנשי†המקצוע†כלים ¢ †שנכתבה†על†ידי†ד ¢ התעללות†והזנחה†של†זקנים †למידע†הזה†חשיבות†מרובה†בהתחשב†בכך†שלמרות Æ לאתור†גילויי†התעללות†והזנחה†של†זקנים Æ †עדיין†קיימים†קשיים†בחשיפתה ¨ היקפה†המדאיג†של†הבעיה †והיא†מיועדת†לאנשי†מקצוע†המטפלים†בזקנים ¨ החוברת†במהדורתה†החדשה†עודכנה†לאחרונה ¨ †חשיפת†הבעיה†ומתן†מענים†לקורבנות†למעשי†פגיעה ¨ הניצבים†בעמדות†מרכזיות†לאיתור†וזיהוי ¨ †היקפה†ומאפייניה ¨ †החוברת†מעניקה†לאנשי†המקצוע†ידע†בסיסי†על†התופעה Æ התעללות†והזנחה Æ סימנים†לזיהויה†ומידע†על†שירותים†קיימים†ואמצעים†חוקיים †והיא†מבטאת†את ¨ זוהי†חוברת†אחת†בסדרה†של†פרסומים†העוסקים†בנושא†מהיבטים†שונים ≠† †ברשויות†המקומיות†וארגונים†אחרים ¨ המאמץ†הגדול†של†אשל†ושותפיה†במשרדי†הממשלה Æ להתמודד†באומץ†ובמקצועיות†עם†תופעה†שחובה†עלינו†לצמצם†ככל†הניתן†את†היקפה†ומימדיה †יצחק†בריק ß פרופ ל†אשל ¢ מנכ פתח†דבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==