זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

מערכי†הדרכה†לסרטים †הופקו†על†ידי†אשל†תקשורת†וההוצאה†לאור†ארבעה ¨ על†בסיס†הידע†העיוני†והפרקטי†שהצטבר הזנחה ¢† †הסרט ª †מציג†התעללות†באשה†על†ידי†בנה ¢ הבן†שלי ¢† †הסרט Æ סרטי†הדרכה†בתחום †עוסק†בהתערבויות†אפשריות ¢ המעלית ¢† †מציג†מצב†של†הזנחה†על†ידי†בת†והסרט ¢ מכל†הלב Æ †מציג†התעללות†במסגרת†לטיפול†ממושך ¢ כוונות†טובות ¢† †הסרט Æ במצבי†התעללות†בין†זוגית †התייחסות†לאוכלוסיית†היעד†ונקודות ¨ †היעדים ¨ מערכי†ההדרכה†כוללים†פירוט†מטרת†הסרט Æ לדיון†לאחר†הקרנת†הסרט †מערך†הדרכה ≠†¢ הבן†שלי ¢ †היקפה†ומאפייניה ¨ †חשיפת†הצופים†לתופעת†ההתעללות†בזקנים ∫ מטרה †מתנדבים ¨ ות Ø †מטפלים ¨ †בני†משפחה ¨ †זקנים ¨ †אנשי†מקצוע ∫ אוכלוסיית†יעד ∫ יעדים Ʊ הגברת†השיח†המקצועי†והציבורי†על†תופעת†ההתעללות†בזקנים Æ≤ זיהוי†מצבי†סיכון Æ≥ זיהוי†זקנים†בסיכון Æ¥ מתנדב Ø †מטפל Ø קביעת†גבולות†האחריות†של†איש†המקצוע Ƶ הגברת†הידע†על†אמצעים†חוקיים†להתמודדות†עם†הבעיה מהלך†הפעילות Ʊ †היקפה†וממדיה ¨ לפני†הקרנת†הסרט†מומלץ†לפתוח†בהקדמה†ומתן†רקע†כללי†על†התופעה רקע ∫ בפתח†הדברים†חשוב†להדגיש†כי †המתארים†סוגי†פגיעה†בזקנים ¢ †הזנחה ¨ התעללות ¢† בתחום†הזקנה†אנו†עושים†שימוש†במושגים Æ ולא†במושג†אלימות ∫ יש†להקפיד†להשתמש†במושגים†אלה†בשל†הסיבות†הבאות Æ א Æ †נעשה†שימוש†במושגים†התעללות†והזנחה ¨±π∏π†¨ †פגיעה†בחסרי†ישע ¨ בחוק†העונשין Æ החוק†מגדיר†במפורש†התנהגויות†אלה†כעבירה†פלילית Æ ב על†מנת†להבחין†בין†ההתנהגויות†הפוגעות†כלפי†זקנים†לבין††סוגי†האלימות†האחרים Æ® כלפי†נשים†וילדים ©† במשפחה Æ ג במושג†אלימות†כלפי†זקנים†עושים†שימוש†בהקשר†לתקיפה†ושוד†המבוצעים†על†ידי Æ †בעבירות†אלה†עוסקת†המשטרה†ומערכת†המשפט Æ †אדם†זר†לזקן ¨ עבריין †ניתן†להתבסס†בחומר†המוצג†במדריך ≠† להצגת†רקע†על†מאפייני†התופעה†והיקפה Æ≤ הקרנת†הסרט †Æ≥ דיון†לאחר†הצפייה Æ א †יש†לתת†לגיטימציה Æ מומלץ†לפתוח†בהתייחסויות†אישיות†של†המשתתפים†וביטויים†רגשיים Æ †תסכול†מפאת†חוסר†האונים†של†האם†וכדומה ¨ †כולל†ביטויי†כעס†כלפי†הבן ¨ למגוון†הרגשות Æ ב זיהוי†מצבי†הסיכון†המצביעים†על†התרחשות†הפגיעה ∫ יש†להצביע†על†מצבים†משמעותיים†המתוארים†בסרט • ® †בעיות†כלכליות†ואבטלה ¨ כתוצאה†ממשבר†נישואין ©† חזרת†הבן†לבית†אמו • מערכת†היחסים†בין†האם†לבנה†והדינמיקה†המתפתחת†ביניהם ≥± ן† זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==