זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

חוקים†ונהלים †קיימים†חוקים†המהווים†כלי†חשוב†בהתמודדות†עם ¨ בנוסף†לשירותים†בריאותיים†וסוציאליים Æ תופעת†ההתעללות†וההזנחה†של†זקנים ±π∏π†¨ ן ¢ †התש ¨ †פגיעה†בחסרי†ישע ¨ †לחוק†העונשין ≤∂† תיקון ∫ †חשיבותו†נובעת†מכמה†גורמים Æ זהו†החוק†המרכזי†בתחום Ʊ Ɔ התייחסות†להתעללות†והזנחה†של†חסרי†ישע†כעבירה†פלילית Æ≤ ¢ חסרי†ישע ¢† הגדרת†אוכלוסיית†היעד†הכוללת†גם†חלק†מהזקנים†כ Æ≥ ∫† החוק†מגדיר†בצורה†מפורשת†את†סוגי†ההתעללות ®≥≥∑† לפי†סעיף ©† עבירה†של†סיכון†החיים†והבריאות • ®≥µ±†¨≥¥∏†≠†≥¥µ† לפי†סעיפים ©† †עבירות†מין • ®≥∂≤†¨≥∂±† סעיפים ©† †עבירה†של†נטישה†או†הזנחה • ® †ב ≥∂∏† סעיף ©† †גרימת†חבלה†חמורה • ®†ß †ג ≥∂∏†¨†ß †ב ≥∂∏† לפי†סעיפים ©† †עבירה†של†תקיפה†או†התעללות • Æ¥ קביעת†חובת†הדיווח Ƶ ענישה†לפוגעים†ולמי†שכשל†בדיווח ø¢ חסר†ישע ¢† מיהו †ליקויו†השכלי†או†מכל†סיבה†אחרת ¨ †מחלתו†או†מוגבלותו†הגופנית†או†הנפשית ¨ מי†שמחמת†גילו ¢ Æ®ß †א ≥∂∏† סעיף ©†¢ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ אינו†יכול†לדאוג†לצרכי†מחייתו להלן†קריטריונים†המסייעים†להגדרת†האדם†הזקן†כחסר†ישע†כפי†שנכתבו†על†ידי†הועדה†הבין ®≤∞±±©†¢ חסר†ישע ¢† משרדית†לעניין†הגדרת Æ א ª †או†חלק†מהם אינו†יכול†לספק†לעצמו†את†צרכיו†הבסיסיים †כאשר† ¢ חסר†ישע ¢† הזקן†הנו Æ ב †למוגבלות ¨ †עלייה†בגיל†עלולה†לגרום†לתלות Æ¢ חסר†ישע ¢ †יכול†להיות†מרכיב†בהגדרת†הזקן†כ גיל ª ועוד Æ ג מהפרעה†נפשית †¨ ממוגבלות†פיזית †נובע† בתפקודו † לליקוי †של†הזקן†בקשר† ¢ חוסר†הישע ¢† כאשר ª †או†משני†הגורמים†יחד ¨ מתשישות†נפשית או† Æ ד האחראי ¢† †בגדר שהוא † על†ידי†מי †® המחויבת†בדיווח†לפי†החוק ©† עברה כאשר†מבוצעת†כנגד†הזקן† ª †או†על†ידי†כל†עובד†במעון†שבו†הוא†שוהה ¢ עליו Æ ה האחראי ¢† †עם מרות †או† שליטה †¨ מערכת†יחסים†של†תלות †כאשר†קיימת† ¢ חסר†ישע ¢† הזקן†הנו †שליטה†או†מרות†אלה†גורמים†לו†לפחדים†ולחרדות†שאינם†מאפשרים ¨ †וכאשר†תלות ¨¢ עליו †מבצע†כלפיו†עברות ¢ האחראי†עליו ¢ †ו ¨¢ לצאת†מהמצב†שבו†הוא†נתון ¢† †להתלונן†או ¨ לו†להתגונן Æ® †למנוע†את†ביצוען ¨ †בשל†מצבו†המיוחד ¨ וזאת†כמובן†מבלי†שהזקן†מסוגל ©† המחויבות†בדיווח Æ ה ¨ †כולל†עם†בני†המשפחה†האחרים ¨ †מבודד†את†הזקן†מקשר†עם†הסביבה ¢ אחראי ¢ כאשר†האדם†ה †על†אותו†אדם†בשל†פחדים או†להתלונן Ø ולאותו†זקן†אין†היכולת†הנפשית†והפיזית†לצאת†ממצבו†זה†ו Æ וחרדות†שפיתח†מפני†אותו†אדם †באופן†זמני†עקב†פעולות ¢ חסר†ישע ¢ †במקור†אך†הופך† ¢ חסר†ישע ¢† †††ייתכן†מצב†שבו†הזקן†אינו Æ ו ¨¢ האחראי†עליו ¢† †שבו†נשללת†ממנו†על†ידי ¨ †לאורך†תקופה ¨ המבוצעת†כלפיו†בתהליך†מתמשך †יכולת†הניידות†ויצירת†הקשר ¨ †תרופות ¨ אוכל ©† †אספקת†צרכיו†הבסיסיים ¨ בשיטתיות†ובהדרגה Æ® עם†אחרים†ועוד Æ ז ניצול†או †¨ מחוסר†יכולת†של†הזקן†לחלץ†עצמו†ממצב†של†הזנחה †נובע† ¢ חוסר†הישע ¢† כאשר Æ התעללות†בו ≤∑ ן† זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==