זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

ø לאן†ניתן†לפנות †שירותי†רווחה Ʊ ∫ באגף†לשירותי†רווחה†ברשות†המקומית†ניתן†לפנות†אל ¨ †יעוץ ¨ †הטיפול†הניתן†מתמקד†בשיחות†טיפוליות Æ עובדים†סוציאליים†המתמחים†בטיפול†בזקנים †טיפול†אישי†מתוקף ¨ †ליווי††ואספקת†שירותים†תומכים†כגון†עזרה†ביתית ¨ תיווך†לשירותים†אחרים †שירותים†אלה†נועדו†לאפשר†לזקן Æ †קהילה†תומכת†ונופשון ¨ †מועדונים ¨ †מרכז†יום ¨ חוק†סיעוד †ניתן†להציע ¨ †במקרים†בהם†יש†להפריד†בין†הקרבן†לפוגע Æ להמשיך†להתגורר†בבית†ובקהילה Æ סידור†מוסדי †עובדים†סוציאליים†אשר†קיבלו†מינוי†חוקי†להפעיל ≠† עובדים†סוציאליים†לחוק†ההגנה†על†חוסים Æ †לעיתים†גם†בניגוד†להסכמתם†ולצורך†הגנה†עליהם ¨ התערבויות†חוקיות†כלפי†זקנים†בסיכון Æ †מינוי†אפוטרופוס†ועוד ¨ †פניה†לבית†משפט†לקבלת†צווים†מתוקף†חוק†ההגנה†על†חוסים ¨ למשל †יש†לדווח†להם†על ¨® או†חשד†להתעללות†והזנחה ©† במקרה†של†התעללות†והזנחה†של†חסר†ישע Æ †פגיעה†בחסרי†ישע ¨ פי†חובת†הדיווח†לחוק†העונשין †מיישמים ¨ †המוסד†לביטוח†לאומי†ואשל ¨ †משרד†הרווחה ≠† יחידה†לטיפול†ומניעת†התעללות†והזנחה עובדים†סוציאליים Ø †ביחידה†עובד Æ †יחידות†לטיפול†ומניעת†התעללות†בזקנים ¨ ברשויות†מקומיות †היחידה†מפעילה†צוות†רב†מקצועי Æ המתמחים†בטיפול†בתחום†ההתעללות†וההזנחה†של†זקנים †היחידה Æ גריאטר†ומשפטן Ø †פסיכיאטר ¨ †עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ¨ †עובד†סוציאלי ∫ שבו †בהעלאת†המודעות†המקצועית†והציבורית ¨ עוסקת†בהפעלת†התערבות†ישירה†בקרבנות†ובפוגעים Æ לתופעה†ומתן†הדרכה†ותמיכה†לכל†הגורמים†המקצועיים†העוסקים†בתחום†במסגרת†הרשות Æ® †שכנים†ומכרים ¨ †באמצעות†בני†משפחה ¨ פניה†עצמית ©† †ניתן†לפנות†באופן†אישי ∫ אופן†הפנייה †כמו†כן†מתקבלות Æ †קופות†חולים ¨ †בתי†חולים ∫ ביחידה†מתקבלות†פניות†ממערכת†הבריאות †הפניות Æ †מרכזים†לטיפול†באלימות ¨ †עובדים†סוציאליים†על†פי†חוק ∫ הפניות†ממערכת†הרווחה Æ מחברות†סיעוד†או†מהמשטרה †ילדים ¨ †מרכז†טיפול†וסיוע†לנשים†נפגעות†אלימות ≠† התחנה†לטיפול†ומניעת†אלימות†במשפחה Æ או†קבוצתי†הניתן†על†ידי†עובדים†סוציאליים†ופסיכולוגים Ø †ו ¨ †במרכזים†טיפול†פרטני Æ וגברים†אלימים Æ בחלק†מהמרכזים†ניתן†גם†ייעוץ†משפטי †שירותי†בריאות Æ≤ †עובדים†סוציאליים†בלשכות†הבריאות†המשמשים†כמרכזים†בתחום†מניעת ≠† משרד†הבריאות †המרכזים†מקבלים†מידע†מהצוותים†המטפלים†במערכת†הבריאות Æ התעללות†והזנחה†של†זקנים †הם†מהווים†משאב†חיוני Æ ומסייעים†בייעוץ†והכוונה†להתמודדות†עם†התעללות†והזנחה†של†זקנים Æ בהבטחת†רצף†הטיפול†עם†הגורמים†השונים†בקהילה Æ ניתן†לפנות†ישירות†לעובד†הסוציאלי†המרכז†בכל†לשכת†בריאות†מחוזית ∫ ניתן†לפנות†באופן†ישיר†אל †מוסדות†לטיפול†ממושך Ø †שירותי†בריאות†הנפש† Ø †בתי†חולים† Ø מרפאות†קופת†חולים†בקהילה† ≤µ ן† זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==