מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

דברי†פתיחה †מהווה†סיכום†פעילות†ארוכת†טווח†של ¢ התעללות†בזקנים†והזנחתם מניעת ¢† חוברת†ההדרכה †לפעילות†זו†היו†שותפים†רבים Æ משרד†הבריאותי ושל ירושלים לשכת†הבריאות†המחוזית †ושותפים†לה†ארגונים†נוספים†העוסקים ¨ במערכת†הבריאות†בקהילה†ובמסגרות†האשפוז . ברווחתם†של†הזקנים†ובאיכות†חייהם רווחה היא†הגדרת†הבריאות†כמצב†כוללני†של בנושא תפיסת†העולם†המנחה†את†הפעילות . שלבי†החיים כל †נפשית†וחברתית†לאורך ¨ פיזית דינה המחוזית†טרחה†ועמלה†רבות†העובדת†הסוציאלית התכנית ועל החוברת הכנת על Æ אלימות למניעת המחוזית הוועדה חברי בידה †סייעו Æ הברכה עליה תבוא כך †ועל ¨ אלגרבלי בקשת רחבה ביטוי לידי הזאת תבוא החשובה חוברת ההדרכה של תרומתה כי היא תקוותי האוכלוסייה לקבוצת ההתייחסות במיקוד †ובעיקר ¨ והחברתי הבריאותי הטיפול תחומי של . הזקנים החשובה של ° העוסקים בפעילות חשובה וחיונית זו כוח לכל יישר †רופאת המחוז ¨ זמיר - שטיין חן ר ¢ ד לשכת הבריאות המחוזית ירושלים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==