מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

†חוק†זה†אינו †מציע†התמודדות†במישרין †עם†בעיית ∫ ®±π∂∂† ו ¢ תשכ ©† חוק†ההגנה†על†חוסים †גם†נגד†רצון†הזקן ¨ †אולם†הוא†מהווה†כלי†טיפולי†המאפשר†התערבות†כפויה ¨ ההתעללות†בזקנים מי†שאינו†מסוגל†לדאוג†לצורכי ¢ †מוגדר†בחוק†כ ¢ חוסה ¢†Æ †שלעתים†הוא†הפוגע ¨ או†האחראי†עליו Ø ו †משמש†עילה ¥† †סעיף Æ®±† סעיף ©† †נפשית†או†בריאותית ¨ †מוגבלות†שכלית ¨ †מפאת†גיל ¨¢ חייו היה†פקיד†סעד†סבור†כי†שלומו†הגופני†או†הנפשי†של†חוסה†בגיר†נפגע†או†עלול ¢†∫ להתערבות †וכי†למניעת†הסכנה†יש†צורך†בהוראת†בית†המשפט ¨ להיפגע†פגיעה†חמורה†מהיעדר†טיפול†ראוי †רשאי†פקיד†הסעד†לפנות†לבית ≠† משום†שאין†החוסה†או†האחראי†עליו†מסכימים†לטיפול†הדרוש Æ¢ המשפט†בבקשה†ליתן†הוראות †החוק†נותן†בידי†העובד†הסוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים†כלי†טיפולי ¨ באשר†להתעללות†בזקנים †כגון†הוצאת†הזקן†מהבית†והרחקתו†מהפוגע†על†ידי ¨ המאפשר†התערבות†כפויה†לטובת†הזקן ¨ †עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים†יכולים†לבקש†צו†לסידור†כפוי†בבית†אבות Æ סידור†מוסדי †צו†לבדיקות†רפואיות†או†צו†לאשפוז†בבית†חולים ¨ צו†האוסר†להוציא†את†הזקן†מבית†האבות Æ®∑†¨µ† סעיפים ©† לצורך†מתן†טיפול†רפואי ∫ †משרד†הבריאות†פרסם†כמה†נהלים ¨ נוסף†לחוקים†שפורטו†לעיל ∫ או †בהזנחתם †ומניעתן Ø נוהלי †משרד †הבריאות †בנושא †טיפול †בהתעללות †בזקנים †ו †פרסם†משרד†הבריאות†אוגדן†ובו†שישה†נהלים†המסדירים†את†הטיפול†של†צוותי†בריאות ≤∞∞≥† בשנת בנפגעי†אלימות†במשפחה†על†כל†צורותיה†ומטילים†חובה†מנהלית†על†כל†ההנהלות†של†מסגרות †הוועדה†תפעל†להגברת†האיתור†של†זקנים ¨ †על†פי†נהלים†אלו Æ הבריאות†בארץ†להקים†ועדה†קבועה †נהלים†אלו†מבטאים†את†הצהרת†הכוונות†של Æ †לטיפול†בהם†ולמניעת†התופעה ¨ †לזיהוים ¨ נפגעים Æ מערכת †הבריאות †בארץ †ואת †מחויבותה †לפעול †למען †מניעת †תופעת †האלימות †במשפחה ∫ להלן†שני†הנהלים†הרלוונטיים†לנושא†התעללות†בזקנים†והזנחתם †נוהל†זה ∫ ≤≤Ø∞≥† †מספר ®±πƱ±Æ∞≥†¨ ד ¢ ד†בחשוון†תשס ¢ כ ©†¢ טיפול†בזקנים†נפגעי†התעמרות ¢† נוהל †הנוהל†מטיל†חובה ¨ בהזנחתם†ואת†מניעתם Ø מסדיר†את†הטיפול†במצבי†התעללות†בזקנים מנהלית†על†ההנהלות†של†כל†המסגרות†האשפוזיות†שבפיקוח†משרד†הבריאות†למנות†ועדה Æ למניעת†התעמרות†בזקנים†ולטיפול†במקרים†כאלו ¢ †ניצול†מיני†והזנחה†של†קטינים†וחסרי†ישע ¨ מינוי†ועדות†קבועות†לנושא†אלימות†במשפחה ¢† נוהל †נוהל†זה†מטיל†אחריות†על†הנהלת†כל†המסגרות ∫≤∂Ø∞≥† †מספר ®±πƱ±Æ∞≥†¨ ד ¢ ד†בחשוון†תשס ¢ כ © †להקים†ועדה†קבועה†למניעת†אלימות†במשפחה†על ¨ †כולל†אשפוז†וקהילה ¨ במערכת†הבריאות Æ כל†צורותיה†ולטיפול†במקרים†כאלו ∫ מטרות†הנהלים • Æ העלאת†המודעות†לתופעת†ההתעללות†בזקנים • Æ או†הזנחתם Ø מניעת†התעללות†בזקנים†ובחסרי†ישע†ו • הגברת†הזיהוי†והטיפול†באוכלוסיית†הזקנים†והעמקתם†מרגע†התעוררות†החשד†ועד†לדיווח †עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה ∫ ולהעברת†האחריות†להמשך†טיפול†לגורמים†המוסמכים Æ על†חוסים†או†המשטרה • Æ או †הזנחה Ø הסדרת†פעילותה†של †ועדה†קבועה†למניעה†ולטיפול †בנפגעי †התעללות†ו †הגברת†האיתור†של†הזקנים ¨ †מינוי†ועדה†קבועה ∫ נהלים†אלו†מקדמים†ארבעה†נושאים†עיקריים או†להזנחה†וזיהוים†באמצעות†הכשרת†הצוות†והדרכתו†ויצירת†מסגרת Ø החשופים†להתעללות†ו Æ או†להזנחה Ø מקצועית†לדיון†ולהתייעצות†במצבי†חשד†להתעללות†ו ≠ רב Æ נושאים†אלה†יוצגו†בהרחבה†בפרקים†הבאים ±∑ ן† מניעת†התעללות†בזקנים†והזנחתם†מדריך†לאנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==