מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

Æ המזניחה Ø לעצמו†ולחלץ†עצמו†מהמערכת†המתעללת †איש†מקצוע†אחד†אינו†יכול†לשאת†את†המעמסה†על†כתפיו ¨ במצבים†של†התלבטות†או†של†ספק †עם†עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה ¨ †מומלץ†להתייעץ†עם†אנשי†מקצוע Æ †אין†לקבל†החלטה†לבד Æ לבד Æ על†חוסים†ועם†הוועדה†לטיפול†באלימות†ולמניעתה†בארגון †מסירת†מידע†לממונה†אינה†משחררת†את†העובד†שחשף Æ אישית האחריות†שמטיל†החוק†היא† †יש†לדווח Æ †כנדרש†בחוק ¨ התעללות†או†העלה†חשד†לקיום†התעללות†עד†שווידא†שהנושא†דווח Æ לעובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים†או†למשטרה ¢ צו†הגנה ¢† †חוק†זה†יצר†כלי†הגנה†משפטי†הנקרא ∫ ®±π𱆠א ¢ תשנ ©† חוק†למניעת†אלימות†במשפחה †המחוקק Æ †הזנחה ¨ †אלימות ¨ †שהיה†קרבן†למעשי†פגיעה ¢ בן†משפחה ¢†∫ †אוכלוסיית†היעד Æ®≤† סעיף © ביקש†לקבוע†דרכי†התערבות†והגנה†על†קרבנות†של†אלימות†במשפחה†על†ידי†הרחקת†התוקף ¨ †כולל†איסור†על†האדם†הפוגע†להיכנס†לדירתו†או†להימצא†במרחק†מסוים†מאותה†דירה ¨ מהבית †וכן†מתן†ערובה†כספית†להבטחת†שלומו†של†הקרבן ¨ †איסור†על†החזקת†נשק ¨ איסור†הטרדה †בא†כוח†היועץ†המשפטי†לממשלה ¨ †הצו†ניתן†על†ידי†בית†המשפט†ולבקשת†הקרבן Æ וביטחונו Æ †או†עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ®≥† סעיף © Æ¢ חובת†היידוע ¢† †נוספה†לו Æ †תוקן†החוק†למניעת†אלימות†במשפחה ≤∞∞±† †בשנת ∫ חובת†היידוע התיקון††לחוק†מטיל†על†אנשי†המקצוע†השונים†את†החובה†ליידע†קרבן†לאלימות†מצד†בן†משפחה †למחלקה†לשירותים†החברתיים ¨ †שיש†באפשרותו†לפנות†לתחנת†המשטרה ® כולל†בן†זוג†לשעבר © †וכמו†כן†לתת†לו†כתובות†ומספרי†טלפון†של ¨ או†למרכז†לטיפול†ולמניעת†אלימות†במשפחה Æ השירותים†הללו†המטפלים†בנושא†בקהילה על†אדם†מפני†פגיעה†בשלוות ¢† †חוק†זה†בא†להגן ∫ ®≤∞∞±† ב ¢ התשס ©† חוק†מניעת†הטרדה†מאיימת ¢ÆÆÆ †בידי†אחר†שנקט†נגדו†הטרדה†מאיימת†או†שפגע†בגופו ¨ †בחירותו†או†בגופו ¨ †בפרטיותו ¨ חייו †שכן†הוא†מאפשר ¨ †חוק†זה†משלים†את†החוק†למניעת†אלימות†במשפחה ¨ †למעשה Æ®±† סעיף © Æ †ואינו †מתנה†את†הוצאת†הצו †בקשר †משפחתי ¨ הוצאת†צו †הגנה†גם†במקרים†של †הטרדה החוק†מגדיר†מהי†הטרדה†מאיימת†וקובע†דרכים†למניעת†הטרדה†מאיימת†על†ידי†צו†מניעה †להתחקות ¨ †לארוב†לו ¨ †לאיים†על†הנפגע ª איסור†הטרדת†הנפגע†בכל†דרך†ובכל†מקום ¢†∫ הכולל †הצו†ניתן†על†ידי†בית†המשפט Æ¢ †או†לפגוע†בפרטיותו†בכל†דרך†אחרת ¨ אחר†תנועותיו†או†מעשיו †תובע†משטרתי†או†עובד ¨ †בא†כוח†היועץ†המשפטי†לממשלה ¨ ולבקשת†הקרבן†או†אדם†מטעמו Æ סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים †חוק†שמטרתו†להסדיר†באופן†ממוקד†וכולל†את†זכויותיהם ∫ ®≤∞∞±† א ¢ התשס ©† חוק†זכויות†נפגעי†עברה †החוק†מאפשר†לנפגע†להיות†מעודכן Æ של†מי†שנפגעו†מעברות†פליליות†בכל†הקשור†להליך†החקירה ¨ †לאורך†ההליך†המשפטי†ועד†לגזר†הדין ¨ באופן†שוטף†באשר†לכל†שינוי†במידע†מהגשת†התלונה †ובעזרתה†הוא†יכול†לקבל†מידע†על†מצב ¨ †כל†נפגע†מקבל†סיסמה Æ הערעור†וריצוי†עונש†מאסר Æ †המידע†ניתן†באמצעות†מענה†טלפוני†או†באינטרנט†בכניסה†למערכת†נפגעי†עברה Æ התיק†שלו אדם ¢†∫ †מאפשר†מינוי†אפוטרופוס†לחסוי ∫ ®±π∂≤† ב ¢ תשכ ©† חוק†הכשרות†המשפטית†והאפוטרופסות †והוא†משמש ¨ †לחוק†זה†תחולה†רחבה Æ®≥≥† סעיף ©†¢ שאינו†יכול†באופן†קבוע†או†זמני†לדאוג†לענייניו זאת ©† גם†ככלי†לטיפול†מניעתי†באפשרו†מינוי†אפוטרופוס†לזקן†עוד†בטרם†הגיע†למצבים†חמורים †יש†לזכור ¨ †כמו†כן Æ® †שאותם†מפעילים†רק†לאחר†ההתרחשות ¨ בשונה†מהחוקים†המפורטים†לעיל ¨ כי†במקרה†של†ניצול†כלכלי†או†במצבים†שבהם†החסוי†אינו†צלול†ומבזבז†כספים†או†נתון†לסחיטה †ורק†הכרזה†של†פסול†דין†יכולה†לשמור†על†החסוי†מפני†פעולות ¨ אין†די†במינוי†אפוטרופוס Æ משפטיות†שלא†ניתן†יהיה†לבטל†בעתיד מניעת†התעללות†בזקנים†והזנחתם†מדריך†לאנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות ן† †±∂

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==