מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

††דרכי†התמודדות Æ≥ †חוקים†ונהלים Æ א †החברתי ¨ †הסיעודי ¨ קיים†מגוון†של†כלים†להתמודדות†עם†בעיה†קשה†זו†בתחומים†הבריאותי †הסקירה†הנוכחית†לא†תרחיב†את†הדיבור Æ †יש†אמצעים†חוקיים†שאפשר†לנקוט ¨ †בנוסף Æ והטיפולי Æ †אך†היא†תתמקד†בהיבטים†חוקיים†ובנוהלי†משרד†הבריאות†הקשורים†לנושא ¨ על†כך ∫ נקודות†מרכזיות†בחוקים†המתמודדים†עם†התופעה †חוקים†אלה†מחייבים Æ קיימים†כמה†חוקים†אשר†עושים†בהם†שימוש†בהתמודדות†עם†התופעה Æ מעורבות†רבה†של†כלל†אנשי†המקצוע†המטפלים†בזקנים ∫ החוק†המרכזי†אשר†בא†להתמודד†באופן†ישיר†עם†הפגיעה†בחסרי†ישע†הוא†חוק†העונשין †התיקון†לחוק†מתייחס†לפגיעה†בחסרי†ישע ∫ ®±π∏𩆠†פגיעה†בחסרי†ישע ¨ †לחוק†העונשין ≤∂† תיקון †ליקויו†השכלי†או ¨ †מחלתו†או†מוגבלותו†הגופנית†או†הנפשית ¨ מי†שמחמת†גילו ¢†≠† מיהו†חסר†ישע †חשיבות†החוק Æ® א ≥∂∏©†¢ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ מכל†סיבה†אחרת†אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו Æ נובעת†מהגדרתו†המפורשת†את†המאפיינים†השונים†של†התעללות†ומקביעתם†כעברה†פלילית ¨ †עברת†מין ¨ †גרימת†חבלה ¨ החוק†קובע†את†סוגי†העברות†ומונה†ביניהן†סיכון†חיים†ובריאות ¨ †החוק†גם†מדגיש†כי†התעללות†היא†גם†במעשה†וגם†במחדל Æ †הזנחה†ונטישה ¨ †תקיפה ¨ התעללות Æ ובכך†מכליל†בעברות†גם†את†ההזנחה†הפסיבית לאדם†יסוד†סביר†לחשוב†כי†זה†מקרוב†נעברה†עברה†בחסר ¢† החוק†קובע†כי†במקרים†שבהם †יש†בחוק Æ® ד ≥∂∏† סעיף ©†¢ †חובה†לדווח†על†כך†בהקדם†האפשרי†לפקיד†סעד†או†למשטרה ¨ ישע †מכאן†שאחת†הדרכים†למנוע†את†תופעת Æ ממד†של†מניעה†והעלאת†מודעות†לעצם†התופעה †הדיווח†עשוי†לשמש†מפתח†להפסקת†הפגיעה Æ ההתעללות†היא†הזיהוי†של†הנפגעים†והדיווח Æ ולטיפול†בתוצאותיה †לאחרונה Æ †אי†לכך†אין†חובת†דיווח†על†ניצול†כלכלי Æ יצוין†כי†ניצול†כלכלי†אינו†נכלל†בחוק†זה †העובד Æ¢ עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ¢† †תואר†התפקיד†הוא Æ¢ פקיד†סעד ¢† הוחלף†המושג †במקרים†שבהם†יחשוב†כי†הדיווח†עלול Æ הסוציאלי†לחוק†ההגנה†על†החוסים†ידווח†למשטרה †יפנה†לבקשת†פטור†מדיווח ¨ להסלים†את†המצב†או†כאשר†יש†תכנית†טיפול†להפסקת†הפגיעה †הוועדה†הוסמכה†לאשר†לעובד†הסוציאלי†לחוק†ההגנה†על†החוסים†במקרים Æ¢ ועדת†הפטור ¢ ל †להיבט†הפלילי Æ חריגים†שלא†להעביר†למשטרה†דיווח†אשר†הגיע†אליו†בקשר†לפגיעה†בחסר†ישע †יש†בכך†משום†הרתעה†הן†כלפי†מי†שעברו Æ †ענישה†של†העוברים†עברות†אלה ≠† ביטוי†נוסף†בחוק Æ עברות†והן†כלפי†מי†שהתרשלו†בדיווח †עולה ¨ ת†וכדומה Ø ת†סוציאלי Ø †עובד ¨ ות Ø †אח ¨ ה Ø †רופא ∫ †כגון ¨ החוק†קובע†כי†חובתם†של†בעלי†מקצוע שלושה ©† †אי†דיווח†והתעלמות†הם†בגדר†עברה†פלילית†שענישה†בצדה Æ על†זו†של†שאר†האזרחים Æ® חודשי†מאסר†לאזרח†שלא†דיווח†ושישה†חודשים†לאיש†מקצוע ∫ קשיים†ביישום†חובת†הדיווח Ø סוגיות ¨ †מחלתו†או†מוגבלותו†הגופנית†או†הנפשית ¨ מי†שמחמת†גילו ¢†∫ †הוא ¢ חסר†ישע ¢† †על†פי†החוק ¨ כאמור Æ¢ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ ליקויו†השכלי†או†מכל†סיבה†אחרת†אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¨ †בגירים†עלולים†להיות†חסרי†ישע†בגלל†מצב†בריאותי ª±∏† †קטינים†עד†גיל ∫ אוכלוסיית†היעד†כוללת Æ †או†מכל†סיבה†אחרת†כמו†התעללות†או†הזנחה ¨ תפקודי†ונפשי Æ †לבריאותו†ולשלומו ¨ מצבים†אלה†עשויים†להביא†לכך†שאדם†לא†יוכל†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¨ †לעניין†זה ∫¢ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ מכל†סיבה†אחרת†אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¢† אדם†אשר †יחסי†תלות†ומרות†עלולים†לגרום†לאדם†חוסר†ישע†וחוסר†יכולת†לדאוג ¨ מערכת†יחסים†מתעללת ±µ ן† מניעת†התעללות†בזקנים†והזנחתם†מדריך†לאנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==