מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

∫® †ב ≤∞∞∂†¨ אלון ©† †גורמים†לטיפול†לקוי†ולהתעללות†במוסדות†לטיפול†ממושך Æ ב ∫ עמדות†שליליות†כלפי†מוסדות†וכלפי†הזקנים†הדרים†בהם †סידור†מוסדי†יכול†להיתפס†ככישלון†של†היכולת†להמשיך Æ¢ תחנה†האחרונה ¢ לעתים†נתפס†המוסד†כ Æ †יצירת†עמדות†שליליות ≠† †התוצאה Æ לטפל†בזקן†ולהשאיר†אותו†בסביבתו†הטבעית ∫ מאפייני†המסגרת †מרבית†הדיירים†הזקנים†תלויים†כמעט†לחלוטין Æ¢ מוסד†טוטלי ¢† למרבית†המוסדות†מאפיינים†של †סביר†להניח Æ †לצוות†יש†שליטה†על†כל†תחומי†חייהם Æ באנשי†הצוות†לסיפוק†צורכיהם†הבסיסיים כי Æ מאפיינים†אלה†עלולים†לשמש†קרקע†פורייה†לטיפול†לקוי†ולהתעללות†בזקנים ∫ מאפייני†הצוות †ההתמודדות†עם†מצבים†טיפוליים†מורכבים†והכשרה†לא†מספקת†של ¨ מטלות†הטיפול†בזקנים †גם†שכר†נמוך†ודימוי†מקצועי†נמוך†של†מטפלים†יכולים Æ המטפלים†מהווים†קרקע†פורייה†לפגיעה Æ להוות†גורמי†סיכון†להתרחשות†התופעה ∫ מאפייני†הדיירים †גילויי†תוקפנות†מצד†הזקנים ¨ †אי†שקט ¨ †חוסר†שיתוף†פעולה ¨ ריבוי†דיירים†אשר†תלויים†במטפלים Æ †כל†אלו†יוצרים†לעתים†מצבי†עימות†ויכולים†לגרום†לנקיטת†אמצעים†הרסניים†מצד†המטפלים ≠ ∫ מאפיינים†מצביים Æ שילוב†מאפייני†הצוות†ומאפייני†הזקנים†יכול†לשמש†קרקע†פורייה†למצבים†של†התעללות †בני ¨ חשוב†להדגיש†כי†פגיעה†בזקנים†במסגרת†המוסדית†עלולה†להתרחש†על†ידי†אנשי†הצוות †דיירים†כלפי†דיירים†ובני†משפחה†של†הדיירים†כלפי†דיירים†אחרים†שאינם ¨ משפחתו†של†הזקן †הקושי†באיתור†הסימנים†ובזיהוים†מקבל†משנה†תוקף†במסגרת†המוסדית Æ קרובי†משפחה†שלהם †חלקם†אף†אינו†מסוגל Æ בשל†תלותם†של†הזקנים†במטפלים†ובשל†החשש†מפני†חשיפת†הפגיעה †לעתים†חוששים Æ †או†בשל†היעדר†ידע†בנוגע†לזכויותיו ¨ לדבר†בשל†מוגבלות†פיזית†או†מנטאלית †סיבות†נוספות†קשורות†בחוסר†מודעות . בני†המשפחה†מנקמה†ומהתעמרות†נוספת†בזקן †בהיעדר†נהלים†בנושא†התמודדות†עם†התנהגויות†פוגעות ובקשר†השתיקה†בין†ההנהלה ¨ לתופעה Æ לבין†אנשי†הצוות†המטפל מניעת†התעללות†בזקנים†והזנחתם†מדריך†לאנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות ן† †±¥

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==