מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

∫ סימנים†התנהגותיים†אצל†החשוד†בהתעללות • Æ אינו†מאפשר†לזקן†לשהות†ביחידות†עם†אנשי†מקצוע • Æ משיב†בצורה†מתחמקת • Æ מבטא†סתירות†בדיווחים†הניתנים†על†ידו • Æ מגיב†בהאשמות†ובביקורת†כלפי†הזקן • Æ מתעלם†או†עסוק†יתר†על†המידה†בפגיעה†שנגרמה†לזקן ∫ †היקף†התופעה Æ ב †כיום†רווחת Æ או†להזנחה†ברחבי†העולם†אינו†ידוע†במדויק Ø שיעור†הזקנים†החשופים†להתעללות†ו †בארץ†התפרסמו Æ ® WHO, 2002 © †מהזקנים†חשופים†לטיפול†לקוי†ולהתעללות† ∂•≠¥•† הסברה†כי או†הזנחה†של†זקנים Ø †ממצאי†סקר†מקיף†לאומי†ראשון†שבדק†התעללות†בזקנים†ו ≤∞∞µ† בשנת †זקנים†בקהילה†שנדגמו ±¨∞¥µ† †בסקר†השתתפו Æ®≤∞∞µ†¨ איזיקוביץ†ועמיתיו ©† בקהילה†בישראל ∫ †מן†הממצאים†עולה†כי Æ באופן†אקראי†ומייצג אלימות†פיזית†או ©† †דיווחו†על†פגיעה†אחת†או†יותר†במהלך†השנה†אשר†קדמה†לסקר ±∏Æ¥• Æ †דיווחו†על†התעללות†פיזית†ומינית ≤•†Æ® †הגבלת†חופש†או†ניצול†כלכלי ¨ †התעללות†מילולית ¨ מינית Æ †דיווחו†על†ניצול†כלכלי ∂Æ∂•≠ †דיווחו†על†הגבלת†חופש†ו ≤Æ∑•†Æ †דיווחו†על†התעללות†מילולית ∏• †מהזקנים†דיווחו†על†הזנחה†שמשמעותה†אי†סיפוק†צרכים†בסיסיים ±∏Ʊ•† עוד†עולה†מהסקר†כי Æ® †שירותים†רפואיים ¨ †היגיינה ¨ תזונה © †הפוגעים†הם†בני†הזוג†של ¨ †על†פי†רוב ∫ הממצאים†מצביעים†על†שני†סוגים†בסיסיים†של†הפוגעים †בקרב†בני†הזוג†התוקפים†נמצאו†בשכיחות†גבוהה Æ הזקנים†או†צאצאים†בוגרים†של†הזקנים †בקרב†צאצאי†הזקנים†הפוגעים Æ †דמנציה†ובעיות†נפשיות ¨ †נכות†פיזית ¨ בעיות†בריאות†כרוניות †התמכרויות†למיניהן†וכן†כאלה ¨ †בעיות†נפשיות ¨ †אבטלה ¨ †מגורים†משותפים ∫ בולטים†מאפיינים†כגון Æ שבהליכי†גירושין†ופרדה ∫ †גורמי†סיכון†המנבאים†התעללות Æ ג Æ החוקרים†מתקשים†להצביע†על†תיאוריה†אחת†שתסביר†את†הגורמים†להתרחשות†ההתעללות †מאפייני†הפוגע ¨ †מאפייני†הקרבן ∫ הגורמים†שנמצאו†כמנבאים†את†התרחשות†התופעה†הם Æ וגורמים†סביבתיים ∫ מאפייני†הקרבן †אולם†הדבר†מתרחש ¨ או†הזנחה Ø נשים†וגם†גברים†עלולים†ליפול†קרבן†למעשי†התעללות†ו †הן†סובלות†ממוגבלות ¨ †ומעלה ∑µ† †הקרבנות†בדרך†כלל†בנות Æ בתדירות†גבוהה†יותר†בקרב†נשים Æ †ובשל†כך†גוברת†תלותן†בפוגע ¨ או†מנטאלית Ø פיזית†ו Æ מגורים †משותפים †עם †הפוגע †נמצאו †כמנבא †חזק †להתרחשות †של †התעללות או †ההזנחה Ø בידוד †חברתי †ורשת†תמיכה†מצומצמת†מאפיינים†את†קרבנות†ההתעללות†ו Æ® Wolf, Godkin & Pillemer, 1986 † ª≤∞∞∞† ¨±π𵆠¨ †לבנשטיין †ורון ª≤∞∞∞† ¨±π𥆠¨ זועבי © ∫ מאפייני†הפוגע †לעתים Æ® צאצאים†בוגרים†או†בני†זוג ©† †מטפלים†עיקריים ¨ הפוגעים†הם†על†פי†רוב†בני†משפחה ¨ †תלויים†בזקן†מבחינה†כלכלית†או†מבחינת†מקום†מגורים ¨ הם†סובלים†מנכות†נפשית†או†גופנית Æ בעלי†רשת†תמיכה†מצומצמת†ושרויים†בבידוד†חברתי †משברי†חיים†וקושי†להתמודד†עם†נטל†הטיפול†בהורה†הזקן ¨ †חוסר†תעסוקה ¨ בעיות†כלכליות (Pillemer & Finkelhore, 1988; Wolf, Godkin & Pillemer, 1986; Wolf & Pillemer, 1989) †סביבה†שאינה†מותאמת†לסיפוק†צרכיו†הפיזיים†והרגשיים†של†הזקן†וצורכי ∫ גורמים†סביבתיים Æ הביטחון†שלו מניעת†התעללות†בזקנים†והזנחתם†מדריך†לאנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות ן† †±≤

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==