מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

מבוא 6
עבודת הוועדה 7
פרק א - הגדרות 8
הגדרות "חסר ישע" ו"אחראי" על חסר הישע 8
פרק ב' - חובת הדיווח ועקרונות פעולתה של "ועדת הפטור" 10
חובת הדיווח 10
ועדת הפטור 10
פרק ג' - המלצות לדרכי פעולה 12
תרשים זרימה המתאר את דרכי הפעולה 14
נספחים 16
נספח 1 - דוגמאות להמחשת ההגדרות "חסר ישע ו"אחראי" 16
נספח 2 - הנחיות לעובדים סוציאליים לחוק ההגנה על חוסים 18
נספח 3 - טופס דיווח למשטרה 21
נספח 4 - טופס פנייה לוועדת פטור 24

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==