מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

†הגדרות ≠†ß פרק†א †על†חסר†הישע ¢ אחראי ¢ †ו ¢ חסר†ישע ¢† הגדרות ¢ חסר†ישע ¢††Æ± †מחלתו†או†מוגבלותו†הגופנית ¨ מי†שמחמת†גילו ¢†® א ≥∂∏† סעיף ©† †על†פי†הגדרת†החוק ≠†¢ חסר†ישע ¢ †לבריאותו†או ¨ †אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¨ †ליקויו†השכלי†או†מכל†סיבה†אחרת ¨ או†הנפשית Æ¢ לשלומו †להלן†קריטריונים†לקביעה†כי†הזקן ¨ †הנה†רחבה†ביותר ¢ חסר†ישע ¢† לאור†העובדה†כי†הגדרת ∫¢ חסר†ישע ¢ Æ א אינו†יכול†לספק†לעצמו†את†צרכיו†הבסיסיים†או†חלק †כאשר† ¢ חסר†ישע ¢† האדם†הזקן†הנו ª מהם Æ ב ¨ †עלייה†בגיל†עלולה†לגרום†לתלות Æ¢ חסר†ישע ¢ †יכול†להיות†מרכיב†בהגדרת†האדם†הזקן†כ גיל ª למוגבלות†ועוד Æ ג †מהפרעה ¨ †נובע†ממוגבלות†פיזית ליקוי†בתפקודו †של†הזקן†בקשר†ל ¢ חוסר†הישע ¢† כאשר ª †או†משני†הגורמים†יחד ¨ נפשית†או†מתשישות†נפשית Æ ד †מי†שהוא†בגדר על†ידי †® המחויבת†בדיווח†לפי†החוק ©† עברה כאשר†מבוצעת†כנגד†הזקן† ª †או†על†ידי†כל†עובד†במעון†שבו†הוא†שוהה ¢ האחראי†עליו ¢ Æ ה האחראי ¢† †עם †שליטה†או†מרות ¨ מערכת†יחסים†של†תלות †כאשר†קיימת† ¢ חסר†ישע ¢† הזקן†הנו †שליטה†או†מרות†אלה†גורמים†לו†לפחדים†ולחרדות†שאינם†מאפשרים ¨ †וכאשר†תלות ¨¢ עליו †מבצע†כלפיו†עברות ¢ האחראי†עליו ¢ †ו ¨¢ לצאת†מהמצב†שבו†הוא†נתון ¢† †להתלונן†או ¨ לו†להתגונן ª® †למנוע†את†ביצוען ¨ †בשל†מצבו†המיוחד ¨ וזאת†כמובן†מבלי†שהזקן†מסוגל ©† המחויבות†בדיווח ††Æ ו †כולל†עם†בני†המשפחה ¨ †את†הזקן†מקשר†עם†הסביבה מבודד †¢ אחראי ¢ כאשר†האדם†ה או†להתלונן†על†אותו Ø †ולאותו†זקן†אין†היכולת†הנפשית†והפיזית†לצאת†ממצבו†זה†ו ¨ האחרים ª אדם†בשל†פחדים†וחרדות†שפיתח†מפני†אותו†אדם †††Æ ז †עקב†פעולות באופן†זמני †¢ חסר†ישע ¢† †במקור†אך†הופך ¢ חסר†ישע ¢† ייתכן†מצב†שבו†הזקן†אינו האחראי ¢† †שבו†נשללת†ממנו†על†ידי ¨ †לאורך†תקופה ¨ המבוצעת†כלפיו†בתהליך†מתמשך †יכולת†הניידות†ויצירת ¨ †תרופות ¨ אוכל ©† †אספקת†צרכיו†הבסיסיים ¨ †בשיטתיות†ובהדרגה ¨¢ עליו לעניין†זה ©†±† †בנספח ¢ פרשת†כרמלי ¢ †דוגמה†לכך†ניתן†למצוא†ב Æ® הקשר†עם†אחרים†ועוד ¨ תזונה†ושל†דמנציה ≠ †אמנם†הגיעה†למצב†של†תת ¢ פרשת†כרמלי ¢ יש†להעיר†כי†הסבתא†ב תזונה ≠ †עוד†טרם†היותה†במצב†תת ¨ †כבר†בתחילתו†של†התהליך ¢ חסרת†ישע ¢† אך†היא†הפכה ª® או†דמנציה †Æ ח †ניצול ¨ †ממצב†של†הזנחה מחוסר†יכולת†של†הזקן†לחלץ†עצמו †נובע† ¢ חוסר†הישע ¢† כאשר Æ או†התעללות†בו ∫ לסיכום Ʊ †באשר†ליתר ¨ †מעצם†היותו†קטין ¢ חסר†ישע ¢ †המוגדר†בחוק†באופן†נפרד†כ ¨¢ קטין ¢ בניגוד†ל חסר ¢† †מהגדרת†האדם Æ †גורם†הגיל†אינו†יכול†להיות†הגורם†הבלעדי†בהגדרה ≠† האוכלוסייה ¨ †בנוגע†לאדם†זקן Æ †רק†בשל†היותו†זקן ¢ חסר†ישע ¢ †ניתן†להסיק†כי†אין†לראות†אדם†כ ¢ הישע ¨ אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¢† צריך†להיות†קשור†לעובדה†שהוא †¢ מחמת†גילו ¢† חוסר†הישע ∫ †מכאן †שיש †להתייחס †להקשר †ולנסיבות Æ †בנסיבות †מסוימות ¢ לבריאותו †או †לשלומו †מיהו†אותו ∫ כגון ©† יש†לבדוק†אם†קיים†מתאם†בין†מאפייני†החשוד†בביצוע†העברה†נגד†הזקן †באיזו†עברה ø †מהי†מערכת†יחסיו†עם†הזקן ø †על†הזקן ¢ אחראי ¢ †האם†ניתן†להגדירו†כ ø חשוד Æ †לבין†אופן†תפקודו†של†הזקן†בהקשר†לאותה†עברה†שיש†חשד†כי†בוצעה†כלפיו ®ø הוא†נחשד ∑ ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==