מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

≠ צוות†הרב ¢ †חבר†קבוע†ב ¨ †בעל†ניסיון†קליני†בטיפול†בזקנים ¨ ר†נסימיה†הנו†מומחה†בגריאטריה†ובפסיכיאטריה ¢ ד ± אביב†המטפלים†בזקנים†בסיכון†ובזקנים†החשופים ≠ †המסייע†לעובדים†הסוציאליים†בעיריית†תל ¨¢ מקצועי†הנייד Æ להתעללות†ולהזנחה Æ®µ† סעיף ©†±† †אשר†תובא†להלן†בנספח ¨¢ פרשת†כרמלי ¢ פרקליטה†אשר†טיפלה†ב ≤ עבודת†הוועדה †ועד†לדצמבר ≤∞∞∑† †החל†מדצמבר ¢ חסר†ישע ¢ הוועדה†קיימה†דיונים†בנושא†הגדרת†הזקן†כ Æ≤∞∞π ¨ ר†דורון†נסימיה†מהמרפאה†לבריאות†הנפש†רמת†חן ¢ †את†ד ¨ †בין†היתר ¨ הוועדה†זימנה†לדיוניה Æ ≤ †וכן†את†הפרקליטה†שלוה†לוין†מפרקליטות†מחוז†הצפון ¨ ± השייכת†לשירותי†בריאות†כללית †הובאו Æ כן†הובאה†בפני†הוועדה†סקירה†על†חובת†הדיווח†ועל†עבודתה†של†ועדת†הפטור†בכלל†זה †שבהם†עלה†חשד†לביצוע†עברה ¨ בפניה†מקרים†שנדונו†בפני†ועדת†הפטור†של†מחוז†ירושלים †המקרים†הובאו†לאחר†שדווחו†לעובדת†הסוציאלית†הראשית†לחוק Æ¢ חסר†הישע ¢† כלפי†הזקן †כמו Æ †אשר†ביקשה†לשקול†בנוגע†אליהם†מתן†פטור†מחובת†הדיווח†למשטרה ¨ ההגנה†על†חוסים כן†דנה†הוועדה†בהרחבה†ברקע†ובנסיבות†שעמדו†בבסיס†פסק†הדין†של†בית†המשפט†המחוזי †רועי†כרמלי†וכן†בפסק†הדין†שניתן†בערעור†על†פסק†דין ß †מדינת†ישראל†נ ±≤∞πØ∞±† פ ¢ בת בנצרת† פרשת ¢ שב †יש†לציין† Æ ®¢ פרשת†כרמלי ¢†∫ להלן ©† †מדינת†ישראל ß †רועי†כרמלי†נ ±≤∏∞Ø∞∂† פ ¢ זה†בע †מדובר†בנכד†אשר†הורשע†בניצולה†הכלכלי†של†סבתו†וכן†הורשע†בעברה†של†הזנחתה ¢ כרמלי †הייתה†בניתוח†אותן ¢ פרשת†כרמלי ¢ †חשיבותו†של†הדיון†ב Æ¢ חסרת†ישע ¢ †עליה†כ ¢ אחראי ¢† בהיותו נסיבות†של†העברות†שבוצעו†על†ידי†הנכד†כלפי†סבתו†שהביאו†את†בית†המשפט†להגדיר†את Æ †עליה ¢ אחראי ¢ †ואת†הנכד†כ ¢ חסרת†ישע ¢ הסבתא†כ †כפי†שהביאה†אותו†הפרקליטה†שטיפלה ¨ התהפוכות ≠ הוועדה†עמדה†על†תהליך†החקירה†רב †אשר†מומלץ†כי†יעובדו†בחלקם†על†יד ¨ †דגש†הושם†בלקחים†שיש†ללמוד†מהמקרה Æ בתיק Æ †ועיקרם†עולה†מתוך†ההמלצות†שלפנינו ¨ המשטרה†לצורך†שיפור†הליך†החקירה†וייעולו ¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין ן† †∂

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==