מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

מבוא בשנים†האחרונות†החלה†פעילות†ארצית†נמרצת†להתמודדות†עם†תופעת†ההתעללות†בזקנים †עובדים†סוציאליים†לחוק†ההגנה†על†חוסים†ועובדים†סוציאליים†נוספים†ברשויות Æ והזנחתם מקומיות†וכן†אנשי†מקצוע†במערכת†הבריאות†מפעילים†תכניות†לטיפול†ולמניעה†בנושא†התעללות ∫ †במסגרת†התמודדות†זאת†הופצו Æ בזקנים†והזנחתם ¨ †דיווח ¨ †זיהוי ¨ †המחייב†הקמת†ועדות†אלימות†לאיתור ¨®≤∞∞≥©† ל†משרד†הבריאות ¢ ††חוזר†מנכ ® א © בתי ©† טיפול†ומניעה†בנושא†התעללות†בזקנים†בכל†הארגונים†המספקים†שירותי†בריאות ª® †קופות†חולים†ומוסדות†גריאטריים ¨ חולים ® ב © †המחייב†הקמת ¨®≤∞∞∑©† חוזר†של†השירות†לזקן†במשרד†הרווחה†והשירותים†החברתיים ª ועדות†למניעת†התעללות†בזקנים†במוסדות†לזקנים†שבפיקוח†משרד†הרווחה ® ג © †בנוגע†לחובת ®≤∞∞∑©† חוזר†מטעם†העובדת†הסוציאלית†הראשית†לחוק†ההגנה†על†חוסים †הופנה†אל†כל ¨ †הכולל†נהלים†לפעולה†בנושא†זה ¨ †החוזר Æ הדיווח†בגין†פגיעה†בחסר†ישע Æ הרשויות†המקומיות Æ משרדית†שהתכנסה†כדי†לדון†בנושא†עברות†של†פגיעה†בזקנים ≠ †הוקמה†ועדת†היגוי†בין ¨ במקביל †ובכללן†עברות ¨ †עברות†שונות†של†ניצול†הזקן ¨ †בין†היתר ¨ במסגרת†דיוניה†של†ועדת†ההיגוי†נדונו Æ®±π∏𩆠†פגיעה†בחסרי†ישע ¨ של†ניצול†כלכלי†וכן†עברות†המחייבות†דיווח†בהתאם†לחוק†העונשין †שבעניינו ¢ חסר†ישע ¢ להגדרתו†של†אותו†אדם†זקן†כ במהלך†הדיונים†עלו†סוגיות†ושאלות†הנוגעות† †מתוך†הדיונים†עולה†כי†חלק†מאנשי†המקצוע†במעגל Æ קיימת†חובת†הדיווח†מכוח†אותו†חוק †חלקם†מתלבטים†לא†אחת†אם†הזקן†הנפגע ¨ המחויב†בדיווח†אינם†מיטיבים†להכיר†את†החוק †וכן†הועלו†דילמות†אתיות†ומקצועיות†המונעות†מאיש†המקצוע†מלדווח†לעובד ¨¢ חסר†ישע ¢† הנו †על†מקרים†שבהם ≠† †כמחויב†על†פי†החוק ≠† או†למשטרה Ø סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים†ו Æ לכאורה†נפגע†זקן†מעברה†שבוצעה†נגדו הרכב†הוועדה †יושבת†ראש†הוועדה ≠† †אשל ¨ †מנהלת†תכניות†למניעת†התעללות ¨ ר†שרה†אלון ¢ ד †משרד†הרווחה ¨ †השירות†לזקן ¨ †העובדת†הסוציאלית†הראשית†לחוק†ההגנה†על†חוסים ¨ פאני†יוז והשירותים†החברתיים †משרד†המשפטים ¨® פלילי ©† †מחלקת†ייעוץ†וחקיקה ¨ †עורכת†דין ¨ רוט ≠ דרורה†נחמני †משרד†הרווחה†והשירותים†החברתיים ¨ †סגנית†בכירה†ליועצת†המשפטית ¨ †עורכת†דין ¨ רינת†וייגלר ¢ יד†ריבה ¢† ל†עמותת ¢ †מנכ ¨ †עורך†דין ¨ מיקי†שינדלר †משרד†הבריאות ¨ †הלשכה†המשפטית ¨ †עורכת†דין ¨ טליה†אגמון †משרד ¨ †השירות†לעבודה†סוציאלית ¨ †רכזת†ארצית†למניעת†התעללות†בזקנים ¨ ברברה†לנג הבריאות †משרד†הבריאות ¨ †מנהלת†המחלקה†לעבודה†סוציאלית†בגריאטריה ¨ מלכה†פרגר †משטרת†ישראל ¨ †ראש†מדור†נפגעי†עברה ¨ אורנה†נחמני סגן†ניצב†עורכת†דין† †משטרת†ישראל ¨ †מדור†נפגעי†עברה ¨ דינה†מרום פקד† ≠ רב µ ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==