מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

†††† ∫ †צריכים†להתקיים†שני†תנאים†מצטברים ¨ß חסר†ישע ߆ כדי†שתקום†חובה†כלפי ¢ †צריך†להגיע†לדרגה†קיצונית†שבה†נשללת†מחסר†הישע ß חוסר†הישע ß †היכולת†לחלץ†עצמו†ממשמורתו†של†האחראי ® א © †היכולת†לדאוג†בעצמו†לצורכי†חייו†הבסיסיים ® ב © ≤† נספח ±π∑∑≠ ז ¢ †להפעלת†חוק†העונשין†תשל ¨ הנחיות†לעובדים†סוציאליים†לחוק†ההגנה†על†חוסים ®±π∏𩆠†פגיעה†בקטינים†ובחסרי†ישע ≠†≤∂† תיקון הנחיות†עובדת†סוציאלית†ראשית†לחוק†ההגנה†על†חוסים †הנו†פרק†בחוק†הפלילי†העוסק†בעברות†כנגד†קטינים†וחסרי ¨ †פגיעה†בחסרי†ישע ¨ חוק†העונשין †החוק Æ †החוק†מגדיר†את†סוגי†העברות†וקובע†חובת†דיווח†על†עברות†אלו Æ ישע†בידי†האחראי†להם †עוד†קובע†החוק†את†רמת†הענישה†לעברות Æ †למי†מדווחים†ואת†כללי†הדיווח ¨ קובע†מי†חייב†בדיווח Æ †לפוגע†בחסר†ישע†ולמי†שכשל†בדיווח ¨ אלו Æ †מגדיר†מיהו†חסר†ישע†ומיהו†האחראי†על†הקטין†או†על†חסר†הישע א ≥∂∏ סעיף† †חובת†דיווח†רגילה†חלה†על†כל†אזרח ∫ †מפרט†מי†חייב†בדיווח †בעניין†חובת†הדיווח ≠† ד ≥∂∏ סעיף† Æ וחובת†דיווח†מחמירה†חלה†על†כל†נושא†תפקיד ø מי†חייב†בדיווח Æ א Æ כל†אזרח†בוגר Æ ב Æ כל†אנשי†המקצוע †Æ ג Æ האחראי†על†חסר†הישע Æ ד Æ †במוסד†או†בכל†מסגרת†טיפולית†אחרת ¨ מנהל†או†איש†צוות†במעון ø אילו†עברות†חייבות†בדיווח Æ א Æ עברות†של†סיכון†החיים†והבריאות Æ ב Æ עברות†מין Æ ג Æ® במעשה†או†במחדל ©† נטישה†או†הזנחה Æ ד Æ †בין†נפשית ¨ †בין†גופנית ¨ תקיפה†תוך†גרימת†חבלה Æ ה Æ †מינית ¨ †נפשית ¨ התעללות†גופנית †חברות ¨ †אולם†יש†לסייע†לזקן†שמשפחתו ¨ †אין†חובת†דיווח†בחוק†על†ניצול†כלכלי ∫ לתשומת†לבכם Æ †שכנים†וכיוצא†בזה†מנצלים†אותו†כלכלית ¨ שיווק †חייב†אותו†עובד†הסוציאלי ¨ כאשר†מדווחים†על†מקרה†לעובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים †אך†הוא†גם†רשאי†לפנות†בבקשה†לוועדת†פטור ¨ להעביר†את†הדיווח†על†המקרה†למשטרה Æ †מלדווח†על†המקרה†למשטרה ≠† †אם†זמנית†ואם†סופית ≠† הקבועה†בחוק†לפטור†אותו †בראש†הוועדה Æ ועדות†פטור†מחוזיות†הוקמו†מיד†עם†החלת†חוק†חסרי†ישע†על†ידי†שר†המשפטים †וחברים†בה†עובד†סוציאלי†מחוזי ¨ עומד†פרקליט†בכיר†מפרקליטות†המחוז†במשרד†המשפטים ±∑ ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==