מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

נספחים ±† נספח ¢ אחראי ¢ †ו ¢ חסר†ישע ¢† דוגמאות†להמחשת†ההגדרות Ʊ ∫ מקרה†של†חשד†לביצוע†עברת†תקיפה†כנגד†זקן †הזקן†מתגורר†עדיין Æ †הסועד†את†הזקן ¨ החשוד†בביצוע†העברה†הוא†בנו†הבגיר†של†הזקן †במקרה†זה†היה†צורך†לברר†אם†מערכת†היחסים†בין†הבן†לבין†אביו†הזקן†היתה Æ בביתו †כמו†תלות†מחמת†גילו†של ¨¢ חסר†הישע ¢† תלותית†עקב†אחד†מהגורמים†המנויים†בהגדרת †שבדרך†כלל†קיימת†אם†מדובר†בגיל†מופלג†שבו†יש†לזקן†קושי†לדאוג†לצרכיו ≠† הזקן †ליקויו†השכלי†של†הזקן†או ¨ †או†בשל†מחלתו†או†מוגבלותו†הגופנית†או†הנפשית ª הבסיסיים Æ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ †שבגללם†אין†הזקן†מסוגל†לדאוג†לצורכי†מחייתו ≠†¢ סיבה†אחרת ¢† מכל †אף†שלא ¨ †הרי†שבן†משפחה†בגיר ¨¢ חסר†ישע ¢† †משהתברר†כי†מדובר†בזקן ¨ כפי†שיובהר†להלן Æ †כמוגדר†בחוק ¢ אחראי†עליו ¢ †נקבע†כ ¨ התגורר†עם†אותו†זקן Æ≤ ∫®≤∞∞π† ספטמבר ©† אביב †יפו ≠ מקרה †שנדון †לאחרונה †בבית †המשפט †המחוזי †בתל ≠ †לפי†הגדרתו†בחוק†העונשין† ¢ חסר†ישע ¢† מהי†הפרשנות†של †∫ במקרה†זה†הועלתה†הסוגיה †והאם ¨¢ †לבריאותו†או†לשלומו ¨ מכל†סיבה†אחרת†אינו†יכול†לדאוג†לצורכי†מחייתו ¢ מי†ש †בית ø¢ חסרי†ישע ¢ †בגירים†שהושמו†יחדיו†במתקן†של†משמורת†חוקית†מוגדרים†כ ¢ חוסים ¢ †שלפיה†יש†לפרש ¨ המשפט†קיבל†את†הפרשנות†המרחיבה†שהוצעה†על†ידי†הפרקליטות †הגיעו ÆÆÆ יש†לבדוק†אם†החוסים†הבגירים ¢† †וקבע†כי ¨ †כפשוטו ¢ מכל†סיבה†אחרת ¢† את†הביטוי †אף†אם†אין ÆÆÆÆ †לבריאותם†או†לשלומם ¨ למצב†בו†היו†חסרי†יכולת†לדאוג†לצורכי†מחייתם †בית†המשפט†קבע†באותו Æ¢ÆÆÆ †מוגבלים†בגופם†ובנפשם†או†לקויים†בשכלם ¨ מדובר†בחולים †אין†לומר ¨® †כלא†או†השלכה†לרחוב ¨ היינו ©† בשים†לב†לברירה†שעמדה†בפניהם ¢† מקרה†כי †לא†עמד†בפני†החוסים†חופש†בחירה ÆÆÆ כי†החוסים†היו†חופשיים†לעזוב†את†המתקן†כרצונם ¢ÆÆÆ אמיתי Æ≥ ∫ ®±π≥≤≠ †ו ±π≤∞† ילידי ©† †כלפי †הוריה ®¥∞† כבת ©† דוגמה †אחרת †של †אלימות †מצד †בת †האם†אמנם†עצמאית ∫ †ובמיוחד†של†האם ¨ †של†ההורים ¢ חוסר†הישע ¢† המקרה†ממחיש†את †אולם†בינה†לבין†בתה†נוצרה†מערכת†יחסים†מיוחדת†אשר†בה†הבת†שולטת ¨ בתפקודה †האם†אינה ¨ †לפיכך Æ ומטילה†מורא†ומרות†על†הוריה†ואוסרת†על†האם†לספק†תרופות†לאב התרופות†שהוא†זקוק†להן†עקב ©† יכולה†לספק†את†צורכי†בריאותו†הבסיסיים†של†האב ¨ †אלא†גם†האם†העצמאית ¨¢ חסר†ישע ¢† †מכאן†שלא†רק†האב†הקשיש†והסיעודי†הנו Æ® מחלתו †בשל†פחדה†הרב†מפני†המשך ¢ חסרת†ישע ¢ אשר†הופכת†תחת†שליטת†הבת†ומרותה†ל Æ אלימותה†של†הבת†כלפיה Æ¥ †במקרה†זה†נמצא ∫®±π≤π† ילידת © †כלפי†אמו†הזקנה† ®µ∞† כבן ©† מקרה†של†אלימות†מצד†בן †היא ¨® מתלבשת†ומתקלחת†לבד ©† כי†אף†על†פי†שהאם†מתפקדת†בצורה†עצמאית†יחסית Æ †וכן†יש†לה†קשיים†בניידות†וביציאה†מן†הבית ¨ סובלת†מכאבים†עקב†מחלת†פרקים†קשה עד†כדי†כך ©† †והיא†מפחדת†ממנו†בצורה†משמעותית ¨ †הבן†מפליא†בה†את†מכותיו ¨ בנוסף שהיא†מבקשת†מהעובדת†הסוציאלית†לחוק†ההגנה†על†חוסים†שלא†תגיש†נגדו†תלונה ¨ †שיש†בה†מרות†מצד†הבן†כלפי†אמו†ופחד†שלה†מפניו ¨ †בגלל†מערכת†יחסים†זאת Æ® במשטרה †עליה ¢ אחראי ¢† †והבן†נחשב ¨¢ חסרת†ישע ¢ †היא†נחשבת†כ ¨ ובגלל†מגבלת†הגיל†והניידות†שלה Æ¢ בן†משפחה ¢ מכוח†החוק†בהיותו†מוגדר†כ ±µ ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==