מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

†חשוב†שהרופא†יתייחס†ביתר†פירוט†למצבו ¨ †אם†הזקן†אובחן†כדמנטי Æ הכללי†של†הזקן יומי†של†הזקן†ועל†יכולותיו ≠ הקוגניטיבי†של†הזקן†ולהשלכות†של†מצב†זה†על†תפקודו†היום ø †האם†הירידה†הקוגניטיבית†פוגעת†בתפקוד†מנטאלי†זה†או†אחר†של†הזקן ¨ כמו†למשל © ¨ †חוסר†יכולת†לווסת†רגשות ¨ האם†יש†ירידה†ביכולת†הקשב†והריכוז†וביכולת†לעבד†מידע †יש†חשיבות†גם†להתייחסות†להשפעה†של†תרופות†שנוטל Æ®ø חוסר†יכולת†לקבל†החלטות Æ הזקן†או†להשפעות†של†אי†נטילתה†של†תרופה†נחוצה†על†מצבו†הנפשי†של†הזקן †Æ≤ †אם Æ †יש†לחזור†ולבדוק†את†מצבו†של†הזקן ¨ אם†אין†די†במידע†שנאסף†כדי†לקבל†החלטה †זאת†כדי†להתרשם†מהשינויים†במצבו Æ †מומלץ†לערוך†ביקור†פתע ¨ הזקן†מתגורר†בקהילה Ø וללמוד†על†מאפיינים†נוספים†העלולים†לחזק†או†לשלול†את†החשד†להתרחשות†התעללות Æ¢ חסר†ישע ¢† הזנחה†וכן†לחזק†או†לשלול†את†הקביעה†שהזקן Æ≥ ∫ יש†לשים†לב†ל • †בהתנהלו ¨ בהופעתו ©† †בהתנהגותו†הרגילה†ובאורח†חייו ¨ שינוי†דרסטי†בבריאותו†של†הזקן Æ® חברים Ø †בשמירת†קשר†עם†משפחה ¨ חייו • †התפקודי†והכלכלי ¨ †יש†לבחון†תלות†זו†בין†היתר†על†רקע†מצבו†הבריאותי Æ קיומה†של†תלות Æ של†הזקן†בהווה†ובהשוואה†להתנהגותו†ולמצבו†בעבר • Æ יש†לבחון†ולהעריך†באיזו†מידה†יכול†הזקן†להיחלץ†בכוחות†עצמו†מהמצב†שבו†הוא†נמצא Æ היעדר†יכולת†כזו†יש†בה†כדי†להשפיע†ולהעיד†על†מצב†של†חוסר†ישע ® כולל†עם†ממונים ©† †בתוך†השירות†עצמו ¨ יש†חשיבות†להתייעצות†עם†אנשי†מקצוע†נוספים †צוות ¨ †פסיכיאטר ¨ †רופא†גריאטר ¨ עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ©† ומחוץ†לשירות Æ¢ חסר †ישע ¢ †בנוגע †לקביעה †אם †בנסיבות †אלו †יש †להגדיר †את †הזקן †כ ® מקצועי ≠ רב Æ¥ †כדי†שניתן†יהיה†לעקוב†אחרי†השינויים ¨ יש†לתעד†בקפידה†את†כל†הנאמר†ואת†כל†הנצפה †מומלץ†כי†הדבר†יתבצע†על†ידי†כל†הגורמים Æ המתרחשים†וכן†להציג†ראיות†במקרה†הצורך Æ המקצועיים†ובכל†רצף†הטיפול†והשירותים Ƶ †ובהקשר†זה†חשוב†להדגיש†כי†די†בחשד†סביר†ולא†נדרשת ¨ אם†יש†חשד†לפגיעה†בחסר†ישע Æ †יש†לדווח†לעובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים†או†למשטרה ¨ ודאות†שבוצעה†עברה Æ †חלה†חובת†דיווח ® במעשה†או†במחדל ©† חשוב†להדגיש†כי†על†התעללות†נפשית†ועל†הזנחה Æ∂ †חשוב†לזהות†מצבים†אלה ¨ על†אף†העובדה†כי†חובת†דיווח†אינה†חלה†על†מקרי†ניצול†כלכלי הן†מפאת†עצם†הפגיעה†בזקן†והן†בשל†העובדה†כי†מצב†זה†מלווה†בדרך†כלל†בהתעללות Æ †ניצול†כלכלי†תוצאתו†בדרך†כלל†הזנחה ¨ †בנוסף Æ נפשית ∫ ††††††להלן†מאפיינים†בולטים†לאבחון†מצבים†של†ניצול†כלכלי Æ א ª מקרים†שאדם†זקן†מאפשר†למישהו†אחר†להוציא†סכומים†גדולים†מחשבונו Æ ב ª †והוא†נשאר†בלי†כסף ¨ כאשר†חשבון†הבנק†מתרוקן†מבלי†ידיעתו†של†הזקן Æ ג †של†הזקן†לאדם ® או†מכספיו†השמורים ©† כאשר†יש†העברה†שיטתית†של†כספים†מחשבונו †ובאופן†לא†פרופורציונאלי†לדפוס†הקיים†במשפחה†או ¨ †במשפחה†או†מחוצה†לה ¨ אחר ª להתנהלות†השגרתית†של†חייו †ובניגוד ¨ †כאשר†יש†העדפה†בולטת†של†אדם†אחד†על†פני†אחרים†במתן†כספים†מצד†הזקן Æ ד Æ למצב†הדברים†בעבר ¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין ן† †±≤

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==