מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

†המלצות†לדרכי†פעולה ≠†ß פרק†ג Æ א פעמי†או†קצר ≠ המלצות†לדרכי†פעולה†עבור†איש†מקצוע†העובד†במסגרת†שבה†המפגש†חד להזנחה†או Ø †ומאתר†בעצמו†סימנים†להתעללות ¨® †ייעוץ†רפואי†וכדומה ¨ כמו†בית†חולים ©† מועד ∫ להזנחה Ø מקבל†מידע†על†אודות†זקן†בסיכון†להתעללות Ʊ Æ א †על†תפקודו†ועל ¨ איש†המקצוע†יערוך†בירור†ראשוני†על†אודות†מצב†בריאותו†של†הזקן †איש†המקצוע†יכול†להסתייע†בעובדים†סוציאליים Æ †כולל†אשפוזים†חוזרים ¨ תנאי†חייו †אם†הזקן†עבר†ממקום Æ לאיסוף†נתונים†על†מצבו†המשפחתי†של†הזקן†ועל†תנאי†חייו Æ †יש†לבדוק†עם†גורמי†הטיפול†במקום†מגוריו†הקודם†מה†היה†מצבו†בעבר ¨ מגורים†אחר Æ †††††ב †יש†לשים†לב†אם ¨ אם†הזקן†מגיע†אל†איש†המקצוע†בלוויית†בן†משפחה†או†אדם†אחר Æ †יש†לשים†לב†לאינטראקציה†ביניהם Æ המלווה†מאפשר†לשוחח†עם†הזקן†ללא†נוכחותו Æ †††††ג †מומלץ†להתייעץ†עם†רופא†המתמחה ¨ אם†יש†ספק†באשר†למצבו†הקוגניטיבי†של†הזקן †מומלץ†להנחות Æ בפסיכיאטריה†או†בגריאטריה†ולבקש†ממנו†לבדוק†ולאבחן†את†הזקן את†הרופא†המאבחן†כי†יפרט†ככל†הניתן†את†ממצאי†אבחונו†ולא†יסתפק†בציון†מצבו †חשוב†שהרופא†יתייחס†ביתר†פירוט†למצבו ¨ †אם†הזקן†אובחן†כדמנטי Æ הכללי†של†הזקן יומי†של†הזקן†ועל†יכולותיו ≠ הקוגניטיבי†של†הזקן†ולהשלכות†של†מצב†זה†על†תפקודו†היום ø †האם†הירידה†הקוגניטיבית†פוגעת†בתפקוד†מנטאלי†זה†או†אחר†של†הזקן ¨ כמו†למשל © ¨ †חוסר†יכולת†לווסת†רגשות ¨ האם†יש†ירידה†ביכולת†הקשב†והריכוז†וביכולת†לעבד†מידע †יש†חשיבות†גם†להתייחסות†להשפעה†של†תרופות†שנוטל Æ®ø חוסר†יכולת†לקבל†החלטות Æ הזקן†או†להשפעות†של†אי†נטילתה†של†תרופה†נחוצה†על†מצבו†הנפשי†של†הזקן Æ≤ Æ® †תצפית ¨ †שיחות ¨ בדיקות ©† יש†לתעד†בקפידה†את†המידע†שהתקבל Æ≥ †רופא ¨ עובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ©† מוצע†להתייעץ†עם†אנשי†מקצוע†נוספים †בנוגע†לקביעה†אם†בנסיבות†אלו†יש†להגדיר†את ® מקצועי ≠ †צוות†רב ¨ †פסיכיאטר ¨ גריאטר Æ¢ חסר†ישע ¢ הזקן†כ Æ¥ †יש†לדווח†לעובד†סוציאלי ¨¢ חסר†ישע ¢† או†להזנחה†ואם†הזקן Ø בהתבסס†חשד†להתעללות†ו †ולא ¨ †בהקשר†זה†חשוב†להדגיש†כי†די†בחשד†סביר Æ לחוק†ההגנה†על†חוסים†או†למשטרה Æ נדרשת†ודאות†כי†בוצעה†עברה Ƶ †אולם†מומלץ†ליידע†את†גורמי ¨ במקרה†של†חשד†לניצול†כלכלי†לא†קיימת†חובת†דיווח Æ הרווחה ¨ †עם†עמיתים†ועם†ממונים ≠† †בתוך†השירות†עצמו ∫ יש†חשיבות†להתייעצות†עם†אנשי†מקצוע Æ וכן†עם†אנשי†מקצוע†מחוץ†לשירות Æ ב המלצות†לדרכי†פעולה†עבור†איש†מקצוע†העובד†במסגרת†שבה†הקשר†עם†הזקן†הוא†מתמשך ¨® †מוסד†לטיפול†ממושך ¨ †בית†אבות ¨ †קופת†חולים ¨ †קהילה†תומכת ¨ †מרכז†יום ¨ מחלקת†רווחה © ∫ להזנחה Ø להזנחה†או†מקבל†מידע†על†אודות†זקן†בסיכון†להתעללות Ø ומאתר†סימנים†להתעללות Ʊ Æ א †על†תפקודו†ועל ¨ איש†המקצוע†יערוך†בירור†ראשוני†על†אודות†מצב†בריאותו†של†הזקן Æ תנאי†חייו Æ ב Æ †מומלץ†לערב†אנשי†מקצוע†נוספים ¨ להשלמת†איסוף†הנתונים†והאבחון Æ ג †מומלץ†להתייעץ†עם†רופא†המתמחה ¨ אם†יש†ספק†באשר†למצבו†הקוגניטיבי†של†הזקן †מומלץ†להנחות Æ בפסיכיאטריה†או†בגריאטריה†ולבקש†ממנו†לבדוק†ולאבחן†את†הזקן את†הרופא†המאבחן†כי†יפרט†ככל†הניתן†את†ממצאי†אבחונו†ולא†יסתפק†בציון†מצבו ±± ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==