מיהו חסר ישע? | דרורה נחמני-רוט, רינת וייגלר, שרה אלון, פאני יוז

¢ ועדת†הפטור ¢† †חובת†הדיווח†ועקרונות†פעולתה†של ≠†ß פרק†ב חובת†הדיווח ¢ פגיעה†בקטינים†ובחסרי†ישע ¢†≠†±ß †סימן†ו ±π∑∑≠ ז ¢ †התשל ¨ העקרונות†הקבועים†בחוק†העונשין ∫ †בכל†הנוגע†לחובת†הדיווח ¨® ¢ חוק†חסרי†ישע ¢ †∫ להלן © ∫ בחוק†יש†התייחסות†לסוגים†שונים†של†חובות†דיווח • יסוד†סביר†לחשוב†כי†זה†מקרוב†נעברה ¢† †הדורשת ¨ אדם†מן†היישוב חובת†דיווח†המחייבת† ª® א © ד ≥∂∏† †סעיף ≠†¢ †בידי†האחראי†עליו ÆÆÆ עברה†בקטין • שעקב†עיסוקם†במקצועם†או†בתפקידם†היה†להם ¢†¨ המחייבת†נושאי†תפקיד חובת†דיווח† ª® ב © ד ≥∂∏† †סעיף ≠†¢ †בידי†האחראי†עליו ÆÆÆ יסוד†סביר†לחשוב†כי†נעברה†עברה • יסוד†סביר†לחשוב†כי ¢† †שהיה†לו ¨ המחייבת†אחראי†על†קטין†או†על†חסר†ישע חובת†דיווח† ª® ג © ד ≥∂∏† †סעיף ≠†¢ אחראי†אחר†על†קטין†או†על†חסר†ישע†עבר†בו†עברה • †במוסד ¨ †במעון מנהל†או†איש†צוות †המחייבת† ¨ †הנוספת†לנושא†תפקיד ¨ מיוחדת חובת†דיווח† או†במסגרת†חינוכית†או†טיפולית†אחרת†לדווח†על†עברת†מין†ועל†עברה†של†גרימת†חבלה אחראי†על†חסר ¢† †או ¢ אחראי†על†קטין ¢† גם†כשאין†מדובר†בעברה†שנעברה†על†ידי חמורה† Æ ¢ ישע כי†חובת†הדיווח†חלה†על†מנהל†או†על†איש†צוות†כאמור†גם†בנוגע †††††לעניין†זה†חשוב†לציין† ¨ †ובמקרה†שלפנינו ª †לבין†עצמם ¢ חסרי†הישע ¢† †שנעברו†בין ±† לעברות†המפורטות†בנספח †כמו†התעללות†או†תקיפה†הגורמת†לחבלה ≠† †מבצע†את†אחת†העברות ¢ חסר†ישע ¢† אם†זקן ≠† †במוסד†או†במסגרת†חינוכית†או†טיפולית†אחרת ¨ †אחר†באותו†מעון ¢ חסר†ישע ¢ †ב ≠† חמורה Æ מחויב†המקרה†בדיווח • †באשר†לכל Æ †שלא†ניתנת†להעברה ¨ בחובת†דיווח†אישית בכל†אחד†מהמקרים†האלו†מדובר† †לעובד†סוציאלי ∫ †החייב†בדיווח†יכול†לבחור†למי†לדווח†על†המקרה ¨ אחת†מן†החובות†האמורות Æ לחוק†ההגנה†על†חוסים†או†למשטרה • ∫ †עליו †לתת †את †הדעת †על †הגורמים †האלו Æ נושא †התפקיד †ישקול †למי †עליו †לדווח Æ א ª טובת†הקטין†או†חסר†הישע Æ ב ª רמת†הסיכון†שמהווה†החשוד†בביצוע†העברה†לסביבתו Æ ג המסלול†שאותו†עובר†המקרה†כאשר†הדיווח†מגיע†לעובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על ∫ חוסים†שונה†מהמסלול†שהוא†עובר†כאשר†הדיווח†מגיע†ישירות†למשטרה ®±© †על Æ †נפתחת†בהכרח†חקירה†משטרתית ¨ אם†המקרה†מדווח†ישירות†למשטרה המשטרה†להעביר†מידע†שהגיע†אליה†לעובד†סוציאלי†לחוק†ההגנה†על†חוסים ª להויוועץ†עמו ®≤© †חייב †אותו †עובד ¨ אם †המקרה †מדווח †לעובד †סוציאלי †לחוק †ההגנה †על †חוסים סוציאלי†להעביר†את†הדיווח†למשטרה†או†לחילופין†לפנות†בבקשה†לוועדת†הפטור Æ †ולבקש†לפטור†אותו†מדיווח ¢ חוק†חסרי†ישע ¢ הקבועה†ב ועדות†הפטור • ª®¢ חוק†חסרי†ישע ¢† שכונה†כאמור†לעיל ©† †לחוק†העונשין ® ו © ד ≥∂∏† ועדת†הפטור†פועלת†מתוקף†סעיף • ¨ ירושלים ©† ועדות†פטור†הוקמו†ליד†כל†אחת†משש†פרקליטויות†המחוז†שברחבי†הארץ ª® שבע ≠ †הצפון†ובאר ¨ †חיפה ¨ †המרכז ¨ אביב ≠ תל • הפרקטיקה†ארוכת†השנים†הביאה†את†הוועדות†ליצירת†קריטריונים†המייצגים†את†דרך Æ פעולתן ¨ להגנה†על†הפרטיות ©† †והחומר†המוצג†בפני†הוועדה†חסוי ¨ הדיונים†מתקיימים†בדלתיים†סגורות ª® להגנה†על†זכות†החשוד†בפגיעה†שלא†להפליל†את†עצמו†ולהבטחת†שיתוף†הפעולה π ן† †¢ חסר†ישע ¢ משרדית†לעניין†הגדרת†האדם†הזקן†כ ≠ המלצות†ועדת†ההיגוי†הבין

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==